islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. İslam fəlsəfəsi ilə tanışlıq

  İslam fəlsəfəsi ilə tanışlıq

  İslam fəlsəfəsi ilə tanışlıq

  • Mətləb Baqir
  • Birinci
  • Sadate Razavi
  download

   Download

  İslam fəlsəfəsi ilə tanışlıq
  Rate this post
  description book specs comment

  Kitabda fəlsəfənin tə’rifi və bu terminin mə’nasının açıqlanması verilmiş, eləcə də, fəlsəfə elminin yaranma tarixindən, Avropada yayılmasından, keçdiyi mərhələlərdən ixtisarla söhbət açılmışdır. Bundan əlavə, İslam dininin zühur etməsi ilə bu elmin müsəlmanlar arasında kök salmasından, zaman ötdükcə inkişaf edərək geniş vüs’ət tapmasından, bununla da müxtəlif fəlsəfi cərəyanların(«Məşşai», «İşraq», «Mütəaliyə» və s.) yaranmasından və bu cərəyanların fəlsəfi görüşlərindən qısa bəhs edilmişdir.
  Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  • Mətləb Baqir
  • Birinci
  • Sadate Razavi