İMAM HÜSEYN (Ə)-IN ƏXLAQİ GÖRÜŞLƏRİ

İMAM HÜSEYN (Ə)-IN ƏXLAQİ GÖRÜŞLƏRİ

Şəhidlərin seyyidi İmam Hüseyn (əleyhissalam)-ın dərin mə`nalı sözlərinin tərtibinə və tənziminə başlamazdan əvvəl, o Həzrətin ibrətamiz rəftarı və əməllərindən bə`zi nümunələri oxucuların nəzərinə çatdırıram ki, şəhidlər sərvərinin əxlaq, yoxsullara əl tutmaq, onlara mehribanlıq göstərmək sahələrində, qiyam, zülm və zülmkarlığa qarşı mübarizə, şəhidliyi, fədakarlığı, daha böyük rəhbər kimi digər insani keyfiyyətləri ilə də tanıyaq.

Rate this post
about this book
  • overview

    Şəhidlərin seyyidi İmam Hüseyn (əleyhissalam)-ın dərin mə`nalı sözlərinin tərtibinə və tənziminə başlamazdan əvvəl, o Həzrətin ibrətamiz rəftarı və əməllərindən bə`zi nümunələri oxucuların nəzərinə çatdırıram ki, şəhidlər sərvərinin əxlaq, yoxsullara əl tutmaq, onlara mehribanlıq göstərmək sahələrində, qiyam, zülm və zülmkarlığa qarşı mübarizə, şəhidliyi, fədakarlığı, daha böyük rəhbər kimi digər insani keyfiyyətləri ilə də tanıyaq.

  • details
  • reviews