islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

  İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

  nəqi

  • mehdi pişvayi
  • nur-az.com
  • 2006
  download

   Download

  İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  Rate this post
  description book specs comment

  İmam Hadi (əleyhissəlam) hicrətin iki yüz iyirminci ilində əziz atasının şəhadətindən sonra səkkiz yaşında ikən İmamət məqamına yetişmişdir. O Həzrətin İmamət müddəti otuz iki il, ümumi ömrü isə qırx bir il və bir neçə ay olmuş, hicrətin iki yüz əlli dördüncü ilində isə Samirra şəhərində şəhadətə qovuşmuş və öz evində də torpağa tapşırılmışdır…..

  • mehdi pişvayi
  • nur-az.com
  • 2006
  • birinci