İLAHİ NƏSİHƏTLƏR

İLAHİ NƏSİHƏTLƏR

Bəşəriyyətin ən ali məqsədi Allah-təalaya yaxın məqama çatmaqdır. Mə’budla minacat ləzzətinin dadılması, insanın öz Rəbbinin pıçıltısını dinləməsi bu yaxınlaşmanın tə’sirlərindəndir. Bu mərhələ insan kamilliyinin son mərtəbəsidir. İnsan yalnız özünü tərbiyələndirmək, nəfslə cihad aparmaq, mə’bud yolunda addım atıb onun razılığını qazanmaqla bu mərtəbəyə çata bilər. Əlbəttə ki, insan hər nəyi Allahın diqqət və tövfiqi sayəsində əldə […]

Rate this post
about this book
  • overview

    Bəşəriyyətin ən ali məqsədi Allah-təalaya yaxın məqama çatmaqdır. Mə’budla minacat ləzzətinin dadılması, insanın öz Rəbbinin pıçıltısını dinləməsi bu yaxınlaşmanın tə’sirlərindəndir. Bu mərhələ insan kamilliyinin son mərtəbəsidir. İnsan yalnız özünü tərbiyələndirmək, nəfslə cihad aparmaq, mə’bud yolunda addım atıb onun razılığını qazanmaqla bu mərtəbəyə çata bilər. Əlbəttə ki, insan hər nəyi Allahın diqqət və tövfiqi sayəsində əldə edir.

  • details
  • reviews