click on book to show pdf

HÜCR İBN ƏDİ (İdeallarla tanışlıq)

Haqqında danışacağımız şəxs İslam tarixinin görkəmli simalarındandır. Hücr ibn Ədi bir kamal ayəti və fəzilət sənədidir. Onu başqalarından üstün edən Allaha, Onun rəsuluna, Əhli-beytə mərifəti, Peyğəmbər (s) ailəsinə məhəb-bəti, iman və övliyalara itaətidir.

 • Cəvad Mühəddisi
 • 1
Rate this post
HÜCR İBN ƏDİ (İdeallarla tanışlıq)
about this book
 • overview

  Haqqında danışacağımız şəxs İslam tarixinin görkəmli simalarındandır. Hücr ibn Ədi bir kamal ayəti və fəzilət sənədidir. Onu başqalarından üstün edən Allaha, Onun rəsuluna, Əhli-beytə mərifəti, Peyğəmbər (s) ailəsinə məhəb-bəti, iman və övliyalara itaətidir.

 • details
  • Cəvad Mühəddisi
  • 1
 • reviews