islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. Həqiqət olduğu kimi. II cild

  Həqiqət olduğu kimi. II cild

  ticani

  • Məhəmməd Səmavi Ticani
  • Şəhriyar
  • 2008
  download

   Download

  Həqiqət olduğu kimi. II cild
  Rate this post
  description book specs comment

  qarşınızdakı bu kitab əhli-sünnənin böyuk şəxsiyyətlərndən sayilan  bu on iki nəfər hakda məlumat verilir. haqqında söhbət gedən kəslər bunlardırlar.

  1. Əbu Bəkr ibni Əbi Qühafə; birinci xəlifə.
  2. Ömər ibni Xəttab; ikinci xəlifə.
  3. Osman ibni Əfvan; üçüncü xəlifə.
  4. Təlhə ibni Übeydullah.
  5. Zübeyr ibni Əvam.
  6. Səd ibni Əbi Vəqqas.
  7. Əbdürrəhman ibni Ovf.
  8. Əbu Bəkrin qızı Aişə.
  9. Xalid ibni Vəlid.
  10. Əbu Hüreyrə Dusi.
  11. Abdullah ibni Ömər.
  12. Abdullah ibni Zübeyr.

  kitabda bəzi kəslərin islam peyqnbəri (s)yilə muxalitət etməsindən və onların iç üzündən söhbət açımışdır.

   

  • Məhəmməd Səmavi Ticani
  • Şəhriyar
  • 2008
  • birinci