HƏBİB İBN MƏZAHİR

HƏBİB İBN MƏZAHİR

Бәзән јарым ҝүнлүк мүгавимәт вә фәдакарлыг әсрләр боју шөләләниб ифтихар јарадыр. Ашура гәһрәманлыг дастаны да бу гәбилдәндир.

 • Cəvad Mühəddisi
 • Birinci
 • Faiz
Rate this post
about this book
 • overview

  Бәзән јарым ҝүнлүк мүгавимәт вә фәдакарлыг әсрләр боју шөләләниб ифтихар јарадыр. Ашура гәһрәманлыг дастаны да бу гәбилдәндир.

 • details
  • Cəvad Mühəddisi
  • Birinci
  • Faiz
 • reviews