HƏBİB İBN MƏZAHİR (İdeallarla tanışlıq)

Əlinizdəki kitabçada parlaq simalardan, tanınmış şəxsiyyətlərdən, qəhrəmanlıq dastanları yaradan şücaətli şirlərdən biri ilə tanış olacaqsınız.  Bu abid və arif qəhrəman Həbib ibn Məzahirdir. Bu ad sizlərə yaxşı tanışdır. O, Hüseyn (ə) Kərbəlası, şəhadət aşurası ilə qırılmaz əlaqələrə malikdir.c

 • CƏVAD MÜHƏDDİSİ
 • 1
 • nur merkezi
Rate this post
HƏBİB İBN MƏZAHİR (İdeallarla tanışlıq)
about this book
 • overview

  Əlinizdəki kitabçada parlaq simalardan, tanınmış şəxsiyyətlərdən, qəhrəmanlıq dastanları yaradan şücaətli şirlərdən biri ilə tanış olacaqsınız.  Bu abid və arif qəhrəman Həbib ibn Məzahirdir. Bu ad sizlərə yaxşı tanışdır. O, Hüseyn (ə) Kərbəlası, şəhadət aşurası ilə qırılmaz əlaqələrə malikdir.c

 • details
  • CƏVAD MÜHƏDDİSİ
  • 1
  • nur merkezi
 • reviews