click on book to show pdf

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ(İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ)

İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. “Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” . İmam Zamanla (əc.) tanışlıq onu sevməyin, onu sevmək isə Allahı sevməyin başlanğıcıdır.

 • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
 • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ(İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ)
Rate this post
BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ(İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ)
about this book
 • overview

  İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. "Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” . İmam Zamanla (əc.) tanışlıq onu sevməyin, onu sevmək isə Allahı sevməyin başlanğıcıdır.

 • details
  • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
  • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
 • reviews