islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ(İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ)

  BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ(İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ)

  İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ

  • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
  • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
  download

   Download

  BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ(İMАM MEHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ)
  Rate this post
  description book specs comment

  İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. “Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” .
  İmam Zamanla (əc.) tanışlıq onu sevməyin, onu sevmək isə Allahı sevməyin başlanğıcıdır.

  • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ
  • MÜQӘDDӘS CӘMKӘRАN MӘSCİDİNİN TӘDQİQАT BÖLMӘSİ