AXİRƏT AZUQƏSİ

AXİRƏT AZUQƏSİ

Qarşınızdakı kitab, əziz peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədin (s) öz yaxın və uca məqamlı səhabələrindən biri olan Əbuzərə söylədiyi qısa və dərin məzmunlu nəsihətlərindən ibarətdir. Bu rəvayət cüz᾿i fərqlərlə «Məkarimul-əxlaq», «Əmaliyi Şeyx Tusi»,«Məcmueyi-vərram» və «Biharul-ənvar» kimi mö᾿təbər kitablarda qeyd olunmuşdur. Biz bu hədisin «Biharul-ənvar»da[1] olan nümunəsini seçib, bunun barəsində izah və təfsir verməyi qərara aldıq.

 • Doktor Misbah Yəzdi
 • Birinci
 • Faiz
Rate this post
about this book
 • overview

  Qarşınızdakı kitab, əziz peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədin (s) öz yaxın və uca məqamlı səhabələrindən biri olan Əbuzərə söylədiyi qısa və dərin məzmunlu nəsihətlərindən ibarətdir. Bu rəvayət cüz᾿i fərqlərlə «Məkarimul-əxlaq», «Əmaliyi Şeyx Tusi»,«Məcmueyi-vərram» və «Biharul-ənvar» kimi mö᾿təbər kitablarda qeyd olunmuşdur. Biz bu hədisin «Biharul-ənvar»da[1] olan nümunəsini seçib, bunun barəsində izah və təfsir verməyi qərara aldıq.

 • details
  • Doktor Misbah Yəzdi
  • Birinci
  • Faiz
 • reviews