click on book to show pdf

14 Məsumdan möcüzələr

Əlinizdə olan bu kitab ilk dəfədir ki, öz dilimizə çevrilir. Bütün möcüzələr və hadisələr, hədislərə və Əhli-Beyt(ə) rəvayətlərinə əsaslanır.

  • .Mühəmməd Rza Əkbəri
Rate this post
14 Məsumdan möcüzələr
about this book
  • overview

    Əlinizdə olan bu kitab ilk dəfədir ki, öz dilimizə çevrilir. Bütün möcüzələr və hadisələr, hədislərə və Əhli-Beyt(ə) rəvayətlərinə əsaslanır.

  • details
    • .Mühəmməd Rza Əkbəri
  • reviews