click on book to show pdf

Əl-Bəyan fi təfsiril-Qur`an”

Burada Qur᾽anın e᾽cazı, dəyişikliyə yol verilməməzliyi, əbədi olaraq vahid formada qalaraq qorunacağı və bu kimi mətləblər ətraflı izah edilmişdir. Bu kitabı yazıb başa çatdırmaqda Allahtaaladan müvəffəqiyyət arzulayıram və həmçinin Ondan bu kiçik işimizi Qur᾽ana xidmət kimi qəbul etməsini diləyirəm.

 • Ayetullah haci seyyid Abulqasim xoyi
 • 1
 • wehriyar
Rate this post
Əl-Bəyan fi təfsiril-Qur`an”
about this book
 • overview

  Burada Qur᾽anın e᾽cazı, dəyişikliyə yol verilməməzliyi, əbədi olaraq vahid formada qalaraq qorunacağı və bu kimi mətləblər ətraflı izah edilmişdir. Bu kitabı yazıb başa çatdırmaqda Allahtaaladan müvəffəqiyyət arzulayıram və həmçinin Ondan bu kiçik işimizi Qur᾽ana xidmət kimi qəbul etməsini diləyirəm.

 • details
  • Ayetullah haci seyyid Abulqasim xoyi
  • 1
  • wehriyar
  • 2008
  • birinci
 • reviews