click on book to show pdf

Əl-bəyan fi- təfsiri-Quran”

Kitabın bu fәslindә nәsxin nә olduğunu vә ayәlәrdәn bә᾽zilәrinin nәsx olunuduğuna dair irәli sürülmüş müxtәlif nәzәriyyәlәri araşdıracağıq vә belәliklә dә Qur᾽an ayәlәrindә nәsxә yol verilmәdiyini aşkara çıxaracağıq.s

 • Әbülqasim Xoi
 • wehriyar
 • 2008
Rate this post
Əl-bəyan fi- təfsiri-Quran”
about this book
 • overview

  Kitabın bu fәslindә nәsxin nә olduğunu vә ayәlәrdәn bә᾽zilәrinin nәsx olunuduğuna dair irәli sürülmüş müxtәlif nәzәriyyәlәri araşdıracağıq vә belәliklә dә Qur᾽an ayәlәrindә nәsxә yol verilmәdiyini aşkara çıxaracağıq.s

 • details
  • Әbülqasim Xoi
  • wehriyar
  • 2008
  • birinci
 • reviews