ƏHLİ-BEYT (Ə)

ƏHLİ-BEYT (Ə)

Varlıq aləminin misilsiz şəxsiyyətləri, vücud gəmisinin sükançıları, yer və göy mö’cüzələri, pak ilahi sifətlərin aynaları, Həzrət Haqqın layiqli bəndələri, yerə enmiş göy əhli, ismət və paklıq simvolu Əhli-beyt (ə) haqqında danışmaq və yazmaq yetərincə çətin işdir. Bu oxşarsız pak insanların şəxsiyyətinə varmaq hər adamın işi deyil.

Rate this post
about this book
  • overview

    Varlıq aləminin misilsiz şəxsiyyətləri, vücud gəmisinin sükançıları, yer və göy mö’cüzələri, pak ilahi sifətlərin aynaları, Həzrət Haqqın layiqli bəndələri, yerə enmiş göy əhli, ismət və paklıq simvolu Əhli-beyt (ə) haqqında danışmaq və yazmaq yetərincə çətin işdir. Bu oxşarsız pak insanların şəxsiyyətinə varmaq hər adamın işi deyil.

  • details
  • reviews