click on book to show pdf

Əl-Muraciat

“Əl-Müraciat” kitabı, demək olar, o yazıçı və böyük alimin tərcümeyi-halı və xasiyyətnaməsini əks etdirə bilən bir kitabdır. Bu kitab oxucuya İslam tarixi ilə bağlı müxtəlif bəhslərə aid geniş məlumat verəcək.

 • Seyyid Əbdül-Hüseyn Şərəfüddin Musəvi
 • Şəhriyar
 • 2007
Rate this post
Əl-Muraciat
about this book
 • overview

  “Əl-Müraciat” kitabı, demək olar, o yazıçı və böyük alimin tərcümeyi-halı və xasiyyətnaməsini əks etdirə bilən bir kitabdır. Bu kitab oxucuya İslam tarixi ilə bağlı müxtəlif bəhslərə aid geniş məlumat verəcək.

 • details
  • Seyyid Əbdül-Hüseyn Şərəfüddin Musəvi
  • Şəhriyar
  • 2007
  • İkinci
 • reviews