islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  • QURANİ-KƏRİMİN TƏCVİDİ
   QURANİ-KƏRİMİN TƏCVİDİ
   Rate this post

   QURANİ-KƏRİMİN TƏCVİDİ

   QURANİ-KƏRİMİN TƏCVİDİRate this post bu kitab ,qurani- kərimin təcvidi adli kitabdır.kitabda quranın mənası və nazil olma tarixi və quranın bir kitab kimi cəm olma tarixi ,qurani kərimin vahid qiraət əsasında toplanması və …..  mövzulardan söhbət açılmışdır.

  • Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir Bilgəhli
   Rate this post

   Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir Bilgəhli

   Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir BilgəhliRate this post Uzun illər Nəcəf hövzəsinin görkəmli müctəhidlərindən elm-mərifət öyrənmiş Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir, Bakının dindar kəndlərindən olan Bilgəhdə anadan olmuşdur. O, on doqquzuncu əsrin sonları iyirminci əsrin əvvələrində yaşamışdır. Şeyx hövzədə dahi ustadlarından bəhrələnərək ictihad dərəcəsinə yüksəlmiş və “Tövzihul-məsail” risaləsi yazmışdır. Onun risaləsin nüsxəsi Nardaran möminlərinin evindədir. Şeyx Baqirin Bilgəhi tərk […]

  • Əqidəmiz nədir? 10 dərs
   Əqidəmiz nədir? 10 dərs
   Rate this post

   Əqidəmiz nədir? 10 dərs

   Əqidəmiz nədir? 10 dərsRate this post Qarşınızdakı kitab İslam dininin əqidəvi məsələlərin araşdırılıb isbat olunmasına həsr olunmuşdur. Kitabı höccətül-islam Seyyid Riyaz əl-Həkim, Səddam rejimi dövründə zindanda yazmışdır. Ümidvarıq əziz oxucular kitabdan yaxşı bəhrələnsinlər.

  • NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASI
   NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASI
   Rate this post

   NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASI

   NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASIRate this post Bu elmi bəhsə başlamazdan əvvəl mühüm bir məsələni xatırlatmaq yerinə düşərdi: Nəfsin paklaşdırılması bir tərəfə çəkilib guşənişin həyat tərzi keçirtmək, dünyəvi işləri tərk etmək və ictimai məs’uliyyətlərdən boyun qaçırmaq demək deyildir. Əksinə, kitabın müxtəlif yerlərində də bəyan olunacağı kimi, fərdi və ictimai məs’uliyyətlərdən imtina edib guşənişinlik və fərdi həyat tərzini seçmək […]

  • Allahın varlığının isbatı
   Allahın varlığının isbatı
   Rate this post

   Allahın varlığının isbatı

   Allahın varlığının isbatıRate this post qarşınızdakı bu kitabda ediqad mövzularından bəs olunur . kitabda allahin  və onun sifətlərinin fəlsəfi dəlillərlə  isbatı ,məad  və nübüvvət və …. mövzulardan bəhs edilir.

  • həcc əhkamları
   həcc əhkamları
   Rate this post

   həcc əhkamları

   həcc əhkamlarıRate this post kitab , imam xomeyninin fətvaları əsasında həcc hökümlərindən bəhs edir.

  • Came Əbbasi
   Came Əbbasi
   3.1 (61.15%) 227 votes

   Came Əbbasi

   Came Əbbasi3.1 (61.15%) 227 votes əziz və hörmətli oxucular qarşınızdaki bu kibda şəri hökümlərdən söhbət açılmışdır.

  • İslam və qərb mədəniyyəti
   İslam və qərb mədəniyyəti
   3.6 (71.43%) 7 votes

   İslam və qərb mədəniyyəti

   İslam və qərb mədəniyyəti3.6 (71.43%) 7 votes bu kitab insanların ümumi mə᾽lumatlarının artırılmasına kömək edəcək, onlara qərb mədəniyyətinin nə olduğunu daha yaxşı başa salacaq və gənc nəslin hidayət və islah olunmasına tə᾽sir edəcək.

  • QURANIN TƏHRİFİNƏ DAİR İTTİHAMLARA CAVAB
   QURANIN TƏHRİFİNƏ DAİR İTTİHAMLARA CAVAB
   Rate this post

   QURANIN TƏHRİFİNƏ DAİR İTTİHAMLARA CAVAB

   QURANIN TƏHRİFİNƏ DAİR İTTİHAMLARA CAVABRate this post bu  yazıda məqsədimiz kiməsə qarşı iddia qaldırmaq yox, Şiə firqəsinə atılan uyğun böhtanları cavablandırmaqdır. Bu gün Şiə dünyasında vəhdət çağırışları o qədər güclüdür ki, – təbii ki, bu çox yaxşı haldır – əksər ruhani və ilahiyyatçılar məzhəb mövzularına maraq göstərmir, bundan çəkinirlər. Bu amil, həmçinin “dini ədavət və […]

  • Əhkam risaləsi
   Əhkam risaləsi
   Rate this post

   Əhkam risaləsi

   Əhkam risaləsiRate this post Ayətullah Fazil Lənkəraninin gənclər üçün şəri məsələlər və etiqadi bəhsləri.

  • həqiqət olduğu kimi(1)
   həqiqət olduğu kimi(1)
   Rate this post

   həqiqət olduğu kimi(1)

   həqiqət olduğu kimi(1)Rate this post bu  kitabda əhli sünnə və şi barədəki  mövzulardan söbət açılmışdır. kitabda  bəs olunan  mövzular bunlardan barətdir. sünnə və şiə sözlərininməmnsi və yaranma barədə hadisəlr və sünnə v şiənn fiqhi mənbələri sünnə və şiənin mərcəiyət və təqlid barədə nəzərləri

  • hüdeybiyyə sülhü
   hüdeybiyyə sülhü
   2.9 (57.14%) 7 votes

   hüdeybiyyə sülhü

   hüdeybiyyə sülhü2.9 (57.14%) 7 votes hüdeybiyyə sulhü barədə qısa məlumat.

  • həcc risaləsi
   həcc risaləsi
   3 (60.4%) 247 votes

   həcc risaləsi

   həcc risaləsi3 (60.4%) 247 votes hörmətli oxuculra qarşınızdaki bu kitab həccin hökümləri və qaydalarından söhbət açmılmışdır.

  • MƏSCİD
   MƏSCİD
   Rate this post

   MƏSCİD

   MƏSCİDRate this post hörmətli oxucular qarşınızdakı bu kitabda məscid barədə geniş məlumat vrilmişdir. kitabda məscidin mənası ,fəziləti ,bizim məscid arədə vəzifəmiz və …. mövzulardan söz açılmışdır.

  • ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   2.5 (50%) 4 votes

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)2.5 (50%) 4 votes Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr      

  • SURӘLӘR GÜLÜSTАNI
   SURӘLӘR GÜLÜSTАNI
   5 (100%) 1 vote

   SURӘLӘR GÜLÜSTАNI

   SURӘLӘR GÜLÜSTАNI5 (100%) 1 vote “Bismillаhir-rәhmаnir-rәhim; әrrәhmаn; әllәmәl-Qur’аn; хәlәqәl-insаn; әllәmәhul-bәyаn” Qur’аn nuru ilә insаnlаrı hidаyәt еtmiş, оnlаrı аzğınlıqdаn çәkindirib imаnа yönәltmiş Аllаhа hәmd оlsun! Qur’аnın mә’nа dәryаsı vә Sübhаnın pаrlаq nuru kimi sоnsuz bir hәmd!

  • MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ
   MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ
   Rate this post

   MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ

   MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİRate this post Əziz oxucular! Qarşınızda olan bu kitab, vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi (MNN) tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələridir. Bu mənfur xristian casusunun öz e`tiraflarından mə`lum olur ki, o, öz hökuməti tərəfindən xüsusi məqsədlə İslam ölkələrinə göndərilərək, oralarda uzun illər təxribatçılıq işləri ilə məşğul olmuş, müsəlmanları daxildən parçalayıb […]

  • İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı
   İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı

   İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitab İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatından behs ed

  • ƏMİRƏL-MÖ’MİNİN ƏLİ İBN ƏBUTALİB ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
   ƏMİRƏL-MÖ’MİNİN ƏLİ İBN ƏBUTALİB ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
   Rate this post

   ƏMİRƏL-MÖ’MİNİN ƏLİ İBN ƏBUTALİB ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

   ƏMİRƏL-MÖ’MİNİN ƏLİ İBN ƏBUTALİB ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATIRate this post Həzrət Əli (əleyhissəlam) «Amul-fil»-in (fil ilinin) otuzuncu ilində (hicrətdən iyirmi üç il əvvəl) rəcəb ayının on üçü Kə’bə evində dünyaya göz açmışdır.  Atası Əbutalib  anası Fatimə Əsəd qızı olmuşdur. Hicrətin qırxıncı ili ramazan ayının iyirmi birində Kufə şəhərində şəhadətə qovuşmuşdur. Müqəddəs məzarı Nəcəf şəhərindədir

  • BƏDR MUHARİBƏSİ
   BƏDR MUHARİBƏSİ
   5 (100%) 1 vote

   BƏDR MUHARİBƏSİ

   BƏDR MUHARİBƏSİ5 (100%) 1 vote qarşınızdakı bu kitab islam tarixində baş vermiş muharibələrindən biri olan, bədr muharibəsindən bəhs edir.

  • Allaha doğru
   Allaha doğru
   3 (60%) 2 votes

   Allaha doğru

   Allaha doğru3 (60%) 2 votes bu kitabda əxlaqi mövzular dərslik formasında toplanmış və oxucuların ixtiyarına veriilmişdir.

  • On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT
   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT
   Rate this post

   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT

   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMATRate this post Bu kitabçada 14 məsumun (əleyhimussalam) möminlər üçün zəruri olan bəzi xüsusiyyətlərini qeyd edirik. Allah bu işdə bizə yar olsun!

  • İmam Riza əleyhissəlamın həyatı
   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı
   5 (100%) 1 vote

   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı

   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı5 (100%) 1 vote hörmətli oxucular siz bu kitabda imam Riza əleyhissalamın eyatıyla qısaca və faydalı məlumat əldə edə bilərsiz.

  • imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı
   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı
   4 (80%) 1 vote

   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı

   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı4 (80%) 1 vote qarşınızdakı bu kitabda imam Baqir əleyhissalamin həyatı ilə ətraflı tanış olacaqsınız.

  • İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı
   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı

   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda behs olunacaq mövzular. İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın dövründə siyasi-ictimai vəziyyət İmamın təhlükəsizlik tədbirləri İmamın yeddicəhətli fəaliyyəti Qeyb elmindən geniş istifadə Şiələri qeybə çəkilmə dövrünə hazırlamaq Həqiqətin parlaq siması

  • İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
   Rate this post

   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT

   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQATRate this post bu kitabda imam mehdi əleyhissalam barədə geniş və mötəbər məlumat toplaya bilərsiz.

  • ARİFLƏRDƏN
   ARİFLƏRDƏN
   2.5 (50%) 4 votes

   ARİFLƏRDƏN

   ARİFLƏRDƏN2.5 (50%) 4 votes bu kitabda boyük ariflərin həyatindan dərslər və gözəl əxlaqi numunələr öyrənə bilərsiz.

  • Әli kimdir?
   Әli kimdir?
   2 (40%) 2 votes

   Әli kimdir?

   Әli kimdir?2 (40%) 2 votes Bu kitаbın әziz охuculаrın qаrşısındа аçılаn sәһifәlәrindә еlә bir şәхsiyyәtin һаqqındа dаnışılır ki, һеç şübһәsiz, bu vахtаdәk bir bеlә fәzilәtә sаһib оlаn insаn һаqqındа bir yеrdә yаzılmаmışdır. Һәlә ki yаrаdıcılıq vә iхtirа fırçаsı bеlә bir әlvаn vә cаzibәdаr tәsvir nәqş еtmәmişdir.

  • ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   2.4 (48%) 5 votes

   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)

   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)2.4 (48%) 5 votes Qarşınızdakı bu kitabda ,  Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin sözlərindən toplanmış mövzulardan biri olan , namazın faydaları və onun xususiyyətleri, bizim namazın qarşısındakı borcumuz, və ..   kimi mövzulardan söhbət açılmışdır.

  • İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı
   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı

   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda imam Kazim əleyhissalamı həyatı hakda qısa və faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiz.

  • sehifeyi səccadiyə
   sehifeyi səccadiyə
   3 (60%) 2 votes

   sehifeyi səccadiyə

   sehifeyi səccadiyə3 (60%) 2 votes imam zeynəl Abidin əleyhissalamın kalamlarından ibarət olan dualar .

  • 14 Məsumdan möcüzələr
   14 Məsumdan möcüzələr
   Rate this post

   14 Məsumdan möcüzələr

   14 Məsumdan möcüzələrRate this post Əlinizdə olan bu kitab ilk dəfədir ki, öz dilimizə çevrilir. Bütün möcüzələr və hadisələr, hədislərə və Əhli-Beyt(ə) rəvayətlərinə əsaslanır.

  • İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
   3.3 (66.67%) 3 votes

   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.

   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.3.3 (66.67%) 3 votes bu kitabda islamda qəhraman qadnlar barədə maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. kitabda islamın qadınlara münasibəti və onların xüsusiyyəti barədə söz açılmışdır.

  • Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)
   2 (40%) 1 vote

   Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)

   Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)2 (40%) 1 vote şeyx huseyn Ənsariyanın tetqiqatı esasında toplanmişdır bu kitab Əhli beyt əleyhissalamın fəzilətindən bəhs edir.

  • .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”
   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”
   Rate this post

   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”

   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”Rate this post Salavat insan ruhuna can verir Salavat insanın (Allaha) yaxınlaşmasına səbəb olur.

  • Müslim ibn Əqil
   Müslim ibn Əqil
   3.7 (73.33%) 3 votes

   Müslim ibn Əqil

   Müslim ibn Əqil3.7 (73.33%) 3 votes bu kitabda imam hüseyin əleyhissalamın çox fəfalı səfiri muslim ibni Əqilin həyatı və onun fəziləti barədə çox maraqlı məlumatlar verilmişdir.

  • İmam Hüseynin (ә) həyatı
   İmam Hüseynin (ә) həyatı
   Rate this post

   İmam Hüseynin (ә) həyatı

   İmam Hüseynin (ә) həyatıRate this post imam hüseyin əleyhissalamın həyatı haqda geniş məlumat.

  • Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
   3 (60%) 2 votes

   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)

   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)3 (60%) 2 votes əziz oxucular yeni yetmələrüçn nəzərdə tutulmuş dini təlimləri adlı bu kitabda dinin əxlaqi məsələlrindən söhəbət açılmışdır.

  • Din təlimləri (ikinci cild)
   Din təlimləri (ikinci cild)
   3.1 (61.68%) 119 votes

   Din təlimləri (ikinci cild)

   Din təlimləri (ikinci cild)3.1 (61.68%) 119 votes kitab dini bilikler və təlimlərdən söhbət açır.

  • ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   2.5 (50%) 4 votes

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)2.5 (50%) 4 votes Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr      

  • İslam və qərb mədəniyyəti
   İslam və qərb mədəniyyəti
   3.6 (71.43%) 7 votes

   İslam və qərb mədəniyyəti

   İslam və qərb mədəniyyəti3.6 (71.43%) 7 votes bu kitab insanların ümumi mə᾽lumatlarının artırılmasına kömək edəcək, onlara qərb mədəniyyətinin nə olduğunu daha yaxşı başa salacaq və gənc nəslin hidayət və islah olunmasına tə᾽sir edəcək.

  • Gənc ailələr üçün göstərişlər
   Gənc ailələr üçün göstərişlər
   3.5 (70%) 6 votes

   Gənc ailələr üçün göstərişlər

   Gənc ailələr üçün göstərişlər3.5 (70%) 6 votes qarşınızdakı bu kitab gənc ailələr üçün faydalı məlumatlar mutaliə edə bilərsiniz.

  • Camaat namazının fəzilət və savabı
   Camaat namazının fəzilət və savabı
   3 (60%) 7 votes

   Camaat namazının fəzilət və savabı

   Camaat namazının fəzilət və savabı3 (60%) 7 votes qarşınızdakı kitab camaat namazının fəzilətlərindən bəhs edir.

  • Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)
   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)
   3.2 (63.33%) 6 votes

   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)

   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)3.2 (63.33%) 6 votes bu kitab qurani kərimin nis sursinin təfsiri kitabıdır. bu kitabda nisa surəsini fəzilti və surdəki ayəlırin mövzuarı ətrafiında söhbət açılmışdır.