islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  • Nur təfsiri (altıncı cild)
   Nur təfsiri (altıncı cild)
   Rate this post

   Nur təfsiri (altıncı cild)

   Nur təfsiri (altıncı cild)Rate this post Әзиз вә диггәтли охуҹу! Гур`ан тәфсири тәрҹүмәсинин нә дәрәҹәдә әһәмијјәтли вә инҹә иш олдуғуну анласаг да, нөгсанлар-дан гача билмәдик. “Һәјј” вә “гәјјум” кими јүзләрҹә мирвари тә`бирини бәсит шәкил-дә тәрҹүмә етмәк зорунда галдыг. Ҝәлә-ҹәкдә бу илаһи ишдә јардымчы олаҹағы-нызы дүшүнүрүк. Бизә үнванлајаҹағыныз гејдләр нөвбәти нәшрләрдә нәзәрә алы-наҹаг.

  • Çərəkə
   Çərəkə
   Rate this post

   Çərəkə

   ÇərəkəRate this post Bu kitabça cənab Seyyid Sadiq Dehsorxinin rəhbərliyi altında çap olunmuşdur.və lazımlı dualar və zikirlər toplusudur.

  • İslam və qərb mədəniyyəti
   İslam və qərb mədəniyyəti
   3.6 (71.43%) 7 votes

   İslam və qərb mədəniyyəti

   İslam və qərb mədəniyyəti3.6 (71.43%) 7 votes bu kitab insanların ümumi mə᾽lumatlarının artırılmasına kömək edəcək, onlara qərb mədəniyyətinin nə olduğunu daha yaxşı başa salacaq və gənc nəslin hidayət və islah olunmasına tə᾽sir edəcək.

  • “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәri
   “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәri
   Rate this post

   “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәri

   “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәriRate this post Hörmәtli охuculаr! Sizә tәqdim оlunаn bu kitаbdа “Аyәtul-kürsü”nün fәzilәt vә tәsirlәri hаqqındа islаm pеyğәmbәri Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) vә Mәsum imаmlаrın (ə) tәrәfindәn nәql оlunаn hәdislәr müхtәlif mәnbәlәrdәn tоplаnmışdır. Kitаb gеniş охucu kütlәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

  • Beytul ehzan (Fatimeyi Zehranin heyati)
   Beytul ehzan (Fatimeyi Zehranin heyati)
   Rate this post

   Beytul ehzan (Fatimeyi Zehranin heyati)

   Beytul ehzan (Fatimeyi Zehranin heyati)Rate this post Dünya xanımlarının xanımı, məsum İmamlarımızın anası həzrəti- Fatimeyi-Zəhranın (səlamullahi əleyha) həyatından bəhs edən bu kitabı biz dörd hissəyə və hər  hissəni də bir neçə bölməyə ayırmışıq.

  • SƏLMAN FARSİ (İdeallarla tanışlıq)
   SƏLMAN FARSİ (İdeallarla tanışlıq)
   Rate this post

   SƏLMAN FARSİ (İdeallarla tanışlıq)

   SƏLMAN FARSİ (İdeallarla tanışlıq)Rate this post Bu yazıda Səlman Farsinin işıqlı çöhrəsi və müstəsna şəxsiyyəti ilə tanış olacağıq.

  • VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLD
   VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLD
   Rate this post

   VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLD

   VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLDRate this post İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Xameneinin tələbə və müəllimlərə tövsiyələri

  • ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI
   ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI
   Rate this post

   ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI

   ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASIRate this post Bu dünyada yaşayan hər bir şəxs daim səadət, xoşbəxtlik və asayiş arzusunda olur. Bunun üçün gecə-gündüz çalışır və nəyin bahasına olursa-olsun istəyinə nail olmağa can atır. İnsan, mübarizə meydanına qədəm qoyur və qısa ömrünü arzu etdiyi səadət və xoşbəxtlikdə başa vurmaq üçün özünü oda-közə vurur və qarşılaşdığı bütün […]

  • Vahabi etiqadının yeni təhlili
   Vahabi etiqadının yeni təhlili
   Rate this post

   Vahabi etiqadının yeni təhlili

   Vahabi etiqadının yeni təhliliRate this post Bu kitab vahabi etiqadını şiə və sünnə əhli ilə müqyisələndirib onların əsas məsələləri barəsində müzakirəyə çalışmışdır

  • bəşəriyyətə sevgi və qayğı haqqında
   bəşəriyyətə sevgi və qayğı haqqında
   Rate this post

   bəşəriyyətə sevgi və qayğı haqqında

   bəşəriyyətə sevgi və qayğı haqqındaRate this post qarşınızdakı bu kitab islam dinində bəşəriyyətə sevgi və qayğıdan bəhs edir.

  • QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA      170 SUAL-CAVAB
   QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA 170 SUAL-CAVAB
   Rate this post

   QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA 170 SUAL-CAVAB

   QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA 170 SUAL-CAVABRate this post bu kitabda qurani kerimin numune tefsiri esasinda bezi suallara cavab verilir.a

  • NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I I I CİLD
   NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I I I CİLD
   4 (80%) 1 vote

   NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I I I CİLD

   NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I I I CİLD4 (80%) 1 vote Bu fəsildə Əmirəl-möminin əleyhis-salamın xütbələri, fərmanları seçilib və bura o böyük şəxsiyyətin (öz dövründəki) məclislər, müharibələr və çətin işlərdə (buyurduğu moizə və öyüdlərdən ibarət) xütbə əvəzi olan bəzi kəlamları əlavə edilmiş¬dir.

  • İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış
   İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış
   Rate this post

   İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış

   İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахışRate this post Hörmәtli охuculаrın bu mövzu böyük vә әziz ustаdımız şәhid Mürtәzа Mütәhhәrinin еlmi tәdqiqаtlаrındаndır. О, imаm Hüsеyn (ә)-ın qаnlı inqilаbındа tә᾽sirli оlаn müхtәlif sәbәblәrin bаrәsindә gеniş tәdqiqаtlаr аpаrmışdır.

  • VİLAYƏT BAĞÇASI BİRİNCİ CİLD
   VİLAYƏT BAĞÇASI BİRİNCİ CİLD
   Rate this post

   VİLAYƏT BAĞÇASI BİRİNCİ CİLD

   VİLAYƏT BAĞÇASI BİRİNCİ CİLDRate this post İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Xameneinin tələbə və müəllimlərə tövsiyələri

  • ZƏRİF MƏQAMLAR (Dördüncü cild)
   ZƏRİF MƏQAMLAR (Dördüncü cild)
   2 (40%) 1 vote

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Dördüncü cild)

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Dördüncü cild)2 (40%) 1 vote bu kitab , Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələrdir. kitabda müxtəlif mövzular muzakirə olunub.    

  • HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA
   HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA
   Rate this post

   HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA

   HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDARate this post Bu kitabı İslama ilk iman gətirən xanım – Həzrəti Muhəmmədin (s.a.v.v) həyat yoldaşı Həzrəti Xədiceyi-Kubranın (ə) və onun simasında Əhli-beyt yolunda xudməti olan xanımların pak və müqəddəs ruhlarına ithaf edirəm.

  • Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)
   Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)
   2.5 (50%) 2 votes

   Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)

   Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)2.5 (50%) 2 votes quranın bəqərə surəsinin təfsiri

  • İNSANI TANIMAQ
   İNSANI TANIMAQ
   Rate this post

   İNSANI TANIMAQ

   İNSANI TANIMAQRate this post qarşınızdakı bu kitab insani tanimaq və onun həqiqəti barədə mövzulardan bəhs edir.

  • İSLAM MAARİFİ  (qısa tanışlıq)
   İSLAM MAARİFİ (qısa tanışlıq)
   Rate this post

   İSLAM MAARİFİ (qısa tanışlıq)

   İSLAM MAARİFİ (qısa tanışlıq)Rate this post Bu kitabda müəllif, İslam dini haqqında çox qısa məlumat vermiş, o cümlədən müsəlmanlara vacib olan  nöqtələri bəyan etmişdir. Həmçinin müəllif çalışmışdır  ki, dinin  xurafat yox,  İlahi bir müqəddəs qanun toplusu olduğunu cəmiyyətə çatdırsın.

  • Nur təfsiri (səkkizinci cild)
   4.7 (93.33%) 3 votes

   Nur təfsiri (səkkizinci cild)

   Nur təfsiri (səkkizinci cild)4.7 (93.33%) 3 votes

  • Müslim ibn Əqil
   Müslim ibn Əqil
   3.7 (73.33%) 3 votes

   Müslim ibn Əqil

   Müslim ibn Əqil3.7 (73.33%) 3 votes bu kitabda imam hüseyin əleyhissalamın çox fəfalı səfiri muslim ibni Əqilin həyatı və onun fəziləti barədə çox maraqlı məlumatlar verilmişdir.

  • İmam Riza əleyhissəlamın həyatı
   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı
   5 (100%) 1 vote

   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı

   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı5 (100%) 1 vote hörmətli oxucular siz bu kitabda imam Riza əleyhissalamın eyatıyla qısaca və faydalı məlumat əldə edə bilərsiz.

  • Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)
   2 (40%) 1 vote

   Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)

   Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)2 (40%) 1 vote şeyx huseyn Ənsariyanın tetqiqatı esasında toplanmişdır bu kitab Əhli beyt əleyhissalamın fəzilətindən bəhs edir.

  • sehifeyi səccadiyə
   sehifeyi səccadiyə
   3 (60%) 2 votes

   sehifeyi səccadiyə

   sehifeyi səccadiyə3 (60%) 2 votes imam zeynəl Abidin əleyhissalamın kalamlarından ibarət olan dualar .

  • Әli kimdir?
   Әli kimdir?
   2 (40%) 2 votes

   Әli kimdir?

   Әli kimdir?2 (40%) 2 votes Bu kitаbın әziz охuculаrın qаrşısındа аçılаn sәһifәlәrindә еlә bir şәхsiyyәtin һаqqındа dаnışılır ki, һеç şübһәsiz, bu vахtаdәk bir bеlә fәzilәtә sаһib оlаn insаn һаqqındа bir yеrdә yаzılmаmışdır. Һәlә ki yаrаdıcılıq vә iхtirа fırçаsı bеlә bir әlvаn vә cаzibәdаr tәsvir nәqş еtmәmişdir.

  • ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   2.4 (48%) 5 votes

   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)

   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)2.4 (48%) 5 votes Qarşınızdakı bu kitabda ,  Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin sözlərindən toplanmış mövzulardan biri olan , namazın faydaları və onun xususiyyətleri, bizim namazın qarşısındakı borcumuz, və ..   kimi mövzulardan söhbət açılmışdır.

  • .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”
   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”
   Rate this post

   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”

   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”Rate this post Salavat insan ruhuna can verir Salavat insanın (Allaha) yaxınlaşmasına səbəb olur.

  • 14 Məsumdan möcüzələr
   14 Məsumdan möcüzələr
   Rate this post

   14 Məsumdan möcüzələr

   14 Məsumdan möcüzələrRate this post Əlinizdə olan bu kitab ilk dəfədir ki, öz dilimizə çevrilir. Bütün möcüzələr və hadisələr, hədislərə və Əhli-Beyt(ə) rəvayətlərinə əsaslanır.

  • İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
   Rate this post

   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT

   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQATRate this post bu kitabda imam mehdi əleyhissalam barədə geniş və mötəbər məlumat toplaya bilərsiz.

  • İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
   3.3 (66.67%) 3 votes

   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.

   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.3.3 (66.67%) 3 votes bu kitabda islamda qəhraman qadnlar barədə maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. kitabda islamın qadınlara münasibəti və onların xüsusiyyəti barədə söz açılmışdır.

  • Allaha doğru
   Allaha doğru
   3 (60%) 2 votes

   Allaha doğru

   Allaha doğru3 (60%) 2 votes bu kitabda əxlaqi mövzular dərslik formasında toplanmış və oxucuların ixtiyarına veriilmişdir.

  • imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı
   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı
   4 (80%) 1 vote

   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı

   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı4 (80%) 1 vote qarşınızdakı bu kitabda imam Baqir əleyhissalamin həyatı ilə ətraflı tanış olacaqsınız.

  • On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT
   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT
   Rate this post

   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT

   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMATRate this post Bu kitabçada 14 məsumun (əleyhimussalam) möminlər üçün zəruri olan bəzi xüsusiyyətlərini qeyd edirik. Allah bu işdə bizə yar olsun!

  • İmam Hüseynin (ә) həyatı
   İmam Hüseynin (ә) həyatı
   Rate this post

   İmam Hüseynin (ә) həyatı

   İmam Hüseynin (ә) həyatıRate this post imam hüseyin əleyhissalamın həyatı haqda geniş məlumat.

  • İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı
   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı

   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda behs olunacaq mövzular. İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın dövründə siyasi-ictimai vəziyyət İmamın təhlükəsizlik tədbirləri İmamın yeddicəhətli fəaliyyəti Qeyb elmindən geniş istifadə Şiələri qeybə çəkilmə dövrünə hazırlamaq Həqiqətin parlaq siması

  • ARİFLƏRDƏN
   ARİFLƏRDƏN
   2.5 (50%) 4 votes

   ARİFLƏRDƏN

   ARİFLƏRDƏN2.5 (50%) 4 votes bu kitabda boyük ariflərin həyatindan dərslər və gözəl əxlaqi numunələr öyrənə bilərsiz.

  • İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı
   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı

   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda imam Kazim əleyhissalamı həyatı hakda qısa və faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiz.

  • Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
   3 (60%) 2 votes

   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)

   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)3 (60%) 2 votes əziz oxucular yeni yetmələrüçn nəzərdə tutulmuş dini təlimləri adlı bu kitabda dinin əxlaqi məsələlrindən söhəbət açılmışdır.

  • İslam və qərb mədəniyyəti
   İslam və qərb mədəniyyəti
   3.6 (71.43%) 7 votes

   İslam və qərb mədəniyyəti

   İslam və qərb mədəniyyəti3.6 (71.43%) 7 votes bu kitab insanların ümumi mə᾽lumatlarının artırılmasına kömək edəcək, onlara qərb mədəniyyətinin nə olduğunu daha yaxşı başa salacaq və gənc nəslin hidayət və islah olunmasına tə᾽sir edəcək.

  • Din təlimləri (ikinci cild)
   Din təlimləri (ikinci cild)
   3.1 (61.68%) 119 votes

   Din təlimləri (ikinci cild)

   Din təlimləri (ikinci cild)3.1 (61.68%) 119 votes kitab dini bilikler və təlimlərdən söhbət açır.

  • Gənc ailələr üçün göstərişlər
   Gənc ailələr üçün göstərişlər
   3.5 (70%) 6 votes

   Gənc ailələr üçün göstərişlər

   Gənc ailələr üçün göstərişlər3.5 (70%) 6 votes qarşınızdakı bu kitab gənc ailələr üçün faydalı məlumatlar mutaliə edə bilərsiniz.

  • ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   2.5 (50%) 4 votes

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)2.5 (50%) 4 votes Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr      

  • Camaat namazının fəzilət və savabı
   Camaat namazının fəzilət və savabı
   3 (60%) 7 votes

   Camaat namazının fəzilət və savabı

   Camaat namazının fəzilət və savabı3 (60%) 7 votes qarşınızdakı kitab camaat namazının fəzilətlərindən bəhs edir.

  • Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)
   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)
   3.2 (63.33%) 6 votes

   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)

   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)3.2 (63.33%) 6 votes bu kitab qurani kərimin nis sursinin təfsiri kitabıdır. bu kitabda nisa surəsini fəzilti və surdəki ayəlırin mövzuarı ətrafiında söhbət açılmışdır.