islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  • ALLAHIN ELÇİSİ
   ALLAHIN ELÇİSİ
   Rate this post

   ALLAHIN ELÇİSİ

   ALLAHIN ELÇİSİRate this post Yol göstərən bir kitab olan Qur’an həqiqətpərəst və azğın rəhbərlərin iki şivəsini aşkar təsvir edir. Bununla huşyar insanlara qurtuluş yolu göstərilir.

  • Çərəkə
   Çərəkə
   Rate this post

   Çərəkə

   ÇərəkəRate this post Bu kitabça cənab Seyyid Sadiq Dehsorxinin rəhbərliyi altında çap olunmuşdur.və lazımlı dualar və zikirlər toplusudur.

  • MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ
   MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ
   Rate this post

   MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ

   MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİRate this post Əziz oxucular! Qarşınızda olan bu kitab, vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi (MNN) tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələridir. Bu mənfur xristian casusunun öz e`tiraflarından mə`lum olur ki, o, öz hökuməti tərəfindən xüsusi məqsədlə İslam ölkələrinə göndərilərək, oralarda uzun illər təxribatçılıq işləri ilə məşğul olmuş, müsəlmanları daxildən parçalayıb […]

  • Peyğəmbərin (s) davranışlarına bir baxış
   Peyğəmbərin (s) davranışlarına bir baxış
   Rate this post

   Peyğəmbərin (s) davranışlarına bir baxış

   Peyğəmbərin (s) davranışlarına bir baxışRate this post qarşınızdakı bu kitab həzrəti peyqənbərin əxlaqi davranışından bəhs edir.

  • zamanın aynası
   zamanın aynası
   Rate this post

   zamanın aynası

   zamanın aynasıRate this post qarşınızdakı bu kitab ,mərhum imam xomeyninin həyatından bəhs edir.

  • TÖVHİD VƏ İLAHİ ƏDALƏT MÖVZUSUNDA SUALLAR VƏ CAVABLAR
   TÖVHİD VƏ İLAHİ ƏDALƏT MÖVZUSUNDA SUALLAR VƏ CAVABLAR
   Rate this post

   TÖVHİD VƏ İLAHİ ƏDALƏT MÖVZUSUNDA SUALLAR VƏ CAVABLAR

   TÖVHİD VƏ İLAHİ ƏDALƏT MÖVZUSUNDA SUALLAR VƏ CAVABLARRate this post bu kitabda tövhid ve ilahi ədalət hakda olan sallara cavab verilir

  • EŞQİN DOĞUŞU (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   EŞQİN DOĞUŞU (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   Rate this post

   EŞQİN DOĞUŞU (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)

   EŞQİN DOĞUŞU (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)Rate this post Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneinin gənc cütlüklərə tövsiyələrindən seçmələr kitada izdivacın faydaları ,islam cəmiyyətində ailə, toy mərasimləri ,mehriyyə və cehiz…… mövzulardan söhbət açılmışdır.  

  • EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLA
   EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLA
   Rate this post

   EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLA

   EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLARate this post Qarşınızdakı “Eşq qibləsi – Kərbəla” kitabı – Aşura gününün çatdırışları, bu günün fəlsəfəsi, mahiyyəti, Kərbəla səhnəsində qəhrəmanlıq, vəfalılıq, eşq, bəndəlik dərslərinə həsr olunub.

  • İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə   YARANIŞİN SİRLƏRİ
   İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə YARANIŞİN SİRLƏRİ
   5 (100%) 1 vote

   İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə YARANIŞİN SİRLƏRİ

   İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə YARANIŞİN SİRLƏRİ5 (100%) 1 vote imam sadiq əleyhissalamın bəyanları əsasında yaranışın sirləri.

  • NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I CİLD
   NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I CİLD
   3.7 (73.33%) 3 votes

   NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I CİLD

   NƏHCÜL –BƏLAĞƏ ( tərcümə və şərh ) I CİLD3.7 (73.33%) 3 votes Bu fəsildə Əmirəl-möminin əleyhis-salamın xütbələri, fərmanları seçilib və bura o böyük şəxsiyyətin (öz dövründəki) məclislər, müharibələr və çətin işlərdə (buyurduğu moizə və öyüdlərdən ibarət) xütbə əvəzi olan bəzi kəlamları əlavə edilmiş¬dir

  • İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış
   İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış
   Rate this post

   İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış

   İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахışRate this post Hörmәtli охuculаrın bu mövzu böyük vә әziz ustаdımız şәhid Mürtәzа Mütәhhәrinin еlmi tәdqiqаtlаrındаndır. О, imаm Hüsеyn (ә)-ın qаnlı inqilаbındа tә᾽sirli оlаn müхtәlif sәbәblәrin bаrәsindә gеniş tәdqiqаtlаr аpаrmışdır.

  • DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR
   DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR
   Rate this post

   DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR

   DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАRRate this post Suаl tәşnә vә hаqpәrәst İnsаn ruhunun аşkаr bİr tәzаhürü, tәkамülә dоğru bİr qаpıdır.

  • ÖVSAFÜL-ƏŞRAF
   ÖVSAFÜL-ƏŞRAF
   Rate this post

   ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

   ÖVSAFÜL-ƏŞRAFRate this post Dahi Azərbaycan alimi və mütəfəkkiri Xacə Nəsirəddin Tusi haqqında çox yazılmış, çox fikirlər söylənilmişdir. Belə yazılar arasında bə`zən həqiqətdən bir az uzaq, bə`zən də müxtəlif səbəblərdən irəli gələn ixtilaflı nəzərlərə də rast gəlinir. Tusi şəxsiyyəti bə`zən ifrat dərəcədə şişirdilir, bə`zən də qərəzli yanaşma nəticəsində mənfi obraza çevrilir.

  • islamın müraciəti
   islamın müraciəti
   4 (80%) 3 votes

   islamın müraciəti

   islamın müraciəti4 (80%) 3 votes qarşınızdakı islamın muaciəti adlı bu kitab islamda allahı tanıma və başqa əxlaqi mövzulardan söhbət açılmışdır.

  • Siddiqeyi-Tahirə (ə)
   Siddiqeyi-Tahirə (ə)
   Rate this post

   Siddiqeyi-Tahirə (ə)

   Siddiqeyi-Tahirə (ə)Rate this post qarşınızdakı bu kitabda həzrəti fatimeyi zəhra(salamullahi əleyha)   nin həyat və fəzilətin haqda geniş məlumat verilmişdir.

  • Nur təfsiri (ikinci cild)
   Nur təfsiri (ikinci cild)
   Rate this post

   Nur təfsiri (ikinci cild)

   Nur təfsiri (ikinci cild)Rate this post Nur təfsiri (ikinci cild) bu kiab ali imran suresinin tefsiridir

  • BƏDR MUHARİBƏSİ
   BƏDR MUHARİBƏSİ
   5 (100%) 1 vote

   BƏDR MUHARİBƏSİ

   BƏDR MUHARİBƏSİ5 (100%) 1 vote qarşınızdakı bu kitab islam tarixində baş vermiş muharibələrindən biri olan, bədr muharibəsindən bəhs edir.

  • SӘFӘVİLӘR TАRİХİ (ZÜHURDАN SÜQUTАDӘK)
   SӘFӘVİLӘR TАRİХİ (ZÜHURDАN SÜQUTАDӘK)
   Rate this post

   SӘFӘVİLӘR TАRİХİ (ZÜHURDАN SÜQUTАDӘK)

   SӘFӘVİLӘR TАRİХİ (ZÜHURDАN SÜQUTАDӘK)Rate this post Ölkәmizin hәm müstәqillik, hәm milli-dini cәhәtdәn fоrmаlаşmа, hәm dә dini mәdәniyyәtimizә tәsir qоymа bахımındаn mühüm dövrlәrindәn birini dә Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövrü tәşkil еdir. Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründәn әvvәl İrаn pаrçаlаnmış bir dövlәt оlmuş vә оnun hәr bir guşәsi аyrı-аyrı ölkә vә tаyfаlаrın iхtiyаrındа оlmuşdur. Hәmәn dövrlәrdә bu ölkәni yа Şаm, […]

  • Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir Bilgəhli
   Rate this post

   Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir Bilgəhli

   Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir BilgəhliRate this post Uzun illər Nəcəf hövzəsinin görkəmli müctəhidlərindən elm-mərifət öyrənmiş Ayətullahül-üzma Şeyx Baqir, Bakının dindar kəndlərindən olan Bilgəhdə anadan olmuşdur. O, on doqquzuncu əsrin sonları iyirminci əsrin əvvələrində yaşamışdır. Şeyx hövzədə dahi ustadlarından bəhrələnərək ictihad dərəcəsinə yüksəlmiş və “Tövzihul-məsail” risaləsi yazmışdır. Onun risaləsin nüsxəsi Nardaran möminlərinin evindədir. Şeyx Baqirin Bilgəhi tərk […]

  • HÜCR İBN ƏDİ
   HÜCR İBN ƏDİ
   Rate this post

   HÜCR İBN ƏDİ

   HÜCR İBN ƏDİRate this post Нүмунәви инсанларын һәјаты ҝөзәл бир рәсм әсәри тәк, һәјат јолуну вә дүзҝүн һәрәкәт истигамәтини ишыгландырыр. Неҹә јашамаг вә камала неҹә чатмаг суалларына ҹаваб алмаг үчүн идеал ахтармајан кимдир?! Ән мүһүм мәсәлә идеалы дүзҝүн сечмәкдир. Чалышмалыјыг ки, јанлыш идеаллара алданыб, јолумузу азмајаг!

  • .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”
   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”
   Rate this post

   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”

   .“Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı”Rate this post Salavat insan ruhuna can verir Salavat insanın (Allaha) yaxınlaşmasına səbəb olur.

  • sehifeyi səccadiyə
   sehifeyi səccadiyə
   3 (60%) 2 votes

   sehifeyi səccadiyə

   sehifeyi səccadiyə3 (60%) 2 votes imam zeynəl Abidin əleyhissalamın kalamlarından ibarət olan dualar .

  • İmam Riza əleyhissəlamın həyatı
   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı
   5 (100%) 1 vote

   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı

   İmam Riza əleyhissəlamın həyatı5 (100%) 1 vote hörmətli oxucular siz bu kitabda imam Riza əleyhissalamın eyatıyla qısaca və faydalı məlumat əldə edə bilərsiz.

  • İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
   Rate this post

   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT

   İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQATRate this post bu kitabda imam mehdi əleyhissalam barədə geniş və mötəbər məlumat toplaya bilərsiz.

  • İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı
   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı

   İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda behs olunacaq mövzular. İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın dövründə siyasi-ictimai vəziyyət İmamın təhlükəsizlik tədbirləri İmamın yeddicəhətli fəaliyyəti Qeyb elmindən geniş istifadə Şiələri qeybə çəkilmə dövrünə hazırlamaq Həqiqətin parlaq siması

  • Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
   3 (60%) 2 votes

   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)

   Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)3 (60%) 2 votes əziz oxucular yeni yetmələrüçn nəzərdə tutulmuş dini təlimləri adlı bu kitabda dinin əxlaqi məsələlrindən söhəbət açılmışdır.

  • Әli kimdir?
   Әli kimdir?
   2 (40%) 2 votes

   Әli kimdir?

   Әli kimdir?2 (40%) 2 votes Bu kitаbın әziz охuculаrın qаrşısındа аçılаn sәһifәlәrindә еlә bir şәхsiyyәtin һаqqındа dаnışılır ki, һеç şübһәsiz, bu vахtаdәk bir bеlә fәzilәtә sаһib оlаn insаn һаqqındа bir yеrdә yаzılmаmışdır. Һәlә ki yаrаdıcılıq vә iхtirа fırçаsı bеlә bir әlvаn vә cаzibәdаr tәsvir nәqş еtmәmişdir.

  • 14 Məsumdan möcüzələr
   14 Məsumdan möcüzələr
   Rate this post

   14 Məsumdan möcüzələr

   14 Məsumdan möcüzələrRate this post Əlinizdə olan bu kitab ilk dəfədir ki, öz dilimizə çevrilir. Bütün möcüzələr və hadisələr, hədislərə və Əhli-Beyt(ə) rəvayətlərinə əsaslanır.

  • İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı
   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı
   Rate this post

   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı

   İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda imam Kazim əleyhissalamı həyatı hakda qısa və faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiz.

  • Allaha doğru
   Allaha doğru
   3 (60%) 2 votes

   Allaha doğru

   Allaha doğru3 (60%) 2 votes bu kitabda əxlaqi mövzular dərslik formasında toplanmış və oxucuların ixtiyarına veriilmişdir.

  • ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
   2.4 (48%) 5 votes

   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)

   ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)2.4 (48%) 5 votes Qarşınızdakı bu kitabda ,  Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin sözlərindən toplanmış mövzulardan biri olan , namazın faydaları və onun xususiyyətleri, bizim namazın qarşısındakı borcumuz, və ..   kimi mövzulardan söhbət açılmışdır.

  • İmam Hüseynin (ә) həyatı
   İmam Hüseynin (ә) həyatı
   Rate this post

   İmam Hüseynin (ә) həyatı

   İmam Hüseynin (ә) həyatıRate this post imam hüseyin əleyhissalamın həyatı haqda geniş məlumat.

  • Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)
   2 (40%) 1 vote

   Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)

   Әһли-бејт (ә) (јерә енмиш ҝөј әһли)2 (40%) 1 vote şeyx huseyn Ənsariyanın tetqiqatı esasında toplanmişdır bu kitab Əhli beyt əleyhissalamın fəzilətindən bəhs edir.

  • On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT
   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT
   Rate this post

   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT

   On dörd MƏSUM ƏLEYHİMUSƏLAMIN HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMATRate this post Bu kitabçada 14 məsumun (əleyhimussalam) möminlər üçün zəruri olan bəzi xüsusiyyətlərini qeyd edirik. Allah bu işdə bizə yar olsun!

  • imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı
   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı
   4 (80%) 1 vote

   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı

   imam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı4 (80%) 1 vote qarşınızdakı bu kitabda imam Baqir əleyhissalamin həyatı ilə ətraflı tanış olacaqsınız.

  • ARİFLƏRDƏN
   ARİFLƏRDƏN
   3 (60%) 5 votes

   ARİFLƏRDƏN

   ARİFLƏRDƏN3 (60%) 5 votes bu kitabda boyük ariflərin həyatindan dərslər və gözəl əxlaqi numunələr öyrənə bilərsiz.

  • İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
   3.3 (66.67%) 3 votes

   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.

   İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.3.3 (66.67%) 3 votes bu kitabda islamda qəhraman qadnlar barədə maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. kitabda islamın qadınlara münasibəti və onların xüsusiyyəti barədə söz açılmışdır.

  • Müslim ibn Əqil
   Müslim ibn Əqil
   3.7 (73.33%) 3 votes

   Müslim ibn Əqil

   Müslim ibn Əqil3.7 (73.33%) 3 votes bu kitabda imam hüseyin əleyhissalamın çox fəfalı səfiri muslim ibni Əqilin həyatı və onun fəziləti barədə çox maraqlı məlumatlar verilmişdir.

  • ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
   2.5 (50%) 4 votes

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)

   ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)2.5 (50%) 4 votes Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr      

  • Din təlimləri (ikinci cild)
   Din təlimləri (ikinci cild)
   3.1 (61.68%) 119 votes

   Din təlimləri (ikinci cild)

   Din təlimləri (ikinci cild)3.1 (61.68%) 119 votes kitab dini bilikler və təlimlərdən söhbət açır.

  • Gənc ailələr üçün göstərişlər
   Gənc ailələr üçün göstərişlər
   3.5 (70%) 6 votes

   Gənc ailələr üçün göstərişlər

   Gənc ailələr üçün göstərişlər3.5 (70%) 6 votes qarşınızdakı bu kitab gənc ailələr üçün faydalı məlumatlar mutaliə edə bilərsiniz.

  • İslam və qərb mədəniyyəti
   İslam və qərb mədəniyyəti
   3.6 (71.43%) 7 votes

   İslam və qərb mədəniyyəti

   İslam və qərb mədəniyyəti3.6 (71.43%) 7 votes bu kitab insanların ümumi mə᾽lumatlarının artırılmasına kömək edəcək, onlara qərb mədəniyyətinin nə olduğunu daha yaxşı başa salacaq və gənc nəslin hidayət və islah olunmasına tə᾽sir edəcək.

  • Camaat namazının fəzilət və savabı
   Camaat namazının fəzilət və savabı
   3 (60%) 7 votes

   Camaat namazının fəzilət və savabı

   Camaat namazının fəzilət və savabı3 (60%) 7 votes qarşınızdakı kitab camaat namazının fəzilətlərindən bəhs edir.

  • Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)
   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)
   3.2 (63.33%) 6 votes

   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)

   Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri)3.2 (63.33%) 6 votes bu kitab qurani kərimin nis sursinin təfsiri kitabıdır. bu kitabda nisa surəsini fəzilti və surdəki ayəlırin mövzuarı ətrafiında söhbət açılmışdır.