Zatın Allah məzhəridir, ya Əli,

 

Kibrü kin səndən bəridir, ya Əli.

 

Bu Xətayi qeysərü xaqanü Cəm

 

Qənbərinin Qənbəridir, ya Əli.

 

Sayeyi-xurşidi-sübhandır Əli,

 

əhli-fəqrə şahi-mərdandır Əli,

 

Ey Xətayi, geymiş aslan kisvətin,

 

Laləkan qəsrində dərbandır Əli.

 

*********

 

Əl Əlidir aləm ümmid əlan,

 

Əl Əlidir dünyada təcrid əlan.

 

Əl Əlidir, ey Xətayi, bixəta,

 

Dünyəvi üqbadə (həm) cavid əlan.

 

Gər Əlinin mülki-insandır yeri,

 

Dər həqiqət ərşi-rəhmandır yeri,

 

Ey Xətayi, kimdə var mehri-Əli,

 

Rəhməti-həq, baği-rizvandır yeri.

 

Mən məvali məzhəbəm, rahım Əli,

 

Hacətim, zikrim, nəzərgahım Əli,

 

Əldu ənqa tək Xətayi bivücud,

 

Qafi-qüdrət, sirri Allahım Əli.

 

 

 

 

 

http://garapapag.com


more post like this