Əgər dini hökmlərdən, dinlər arasında isə İslamdan söz gedirsə, heç bir əsas qanun və prinsipi zaman və məkana tabe deyil. Əgər hansısa bir hökmdə müəyyən dəyişikliklər olursa, bu, dinin təyin etdiyi göstərişlər əsasnda baş verir. NUR-AZ.COM


more post like this