Yerləşdirilib 07/08/2012 | admin

Zaman bir nəhrdir axar, durmaz.
***
Zaman zamana uymaz.
***
Zaman ilə hesablaşmaq gərək.
***
Zaman keçər, söz qalar.
***
Zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz.
***
Zaman səbirlidir.

 

oyren.org


more post like this