Cavab: Zəkəriyya peyğəbər, dövrün hakimi Hirodisin zamanında yaşayıb. Dinin təbliği ilə məşğul olduguna görə hakimin qəzəbinə tuş gəlib. O, şəhərdən qaçaraq Beytül-müqəddəsin ətrafında olan bağda ağacların arasında gizlənir. Zəkəriyyanın (ə) axtarışında olan məmurlar şeytanın vasitəsilə onun yerini öyrənir, sonra mişarla onu ortadan bölüb şəhid edirlər. Hirodis qardaşı qızı Hirodiyaya aşiq olur. Yəhya bu qeyri-qanuni izdivaca qarşı çıxır. Hirodiyanın qəlbində Həzrət Yəhyaya qarşı kin yaranır. Bir gün Hirodis Hirodiyaya deyir ki, hər bir arzusunu yerinə yetirməyə hazırdır. Hirodiya da Yəhyanın başını tələb edir. Hirodis də yubanmadan Yəhyanın başını kəsdirərək Hirodiyaya hədiyyə edir. Həzrət Şüeybin 240 yaşinda öz əcəli ilə ölməsi qeyd edilir. Nur-az.com


more post like this