Cavab: Yüsif peyğəmbərin (s) Züleyxa ilə evlənməsi haqqında “Nur əs-Səqələyn” təfsiri, c. 2, səh. 471-də məlumat verilib. Lakin Əllamə Təbatəbainin “əl-Mizan”, Ayətullah Məkarim Şirazi və müəlliflər qurupunun yazdığı “Nümunə” təfsirlərində bu izdivac haqqında məlumat verilməmişdir. Lakin Ayətullah Təbərisinin “Məcmə əl-Bəyan” təfsirində məlum izdivac haqqında məlumat verilsədə, mövzunu təsdiqləyən bir nəzər irəli sürülməmişdir. Nur-az.com


more post like this