Yol verin, əl çala-çala kuyi-nigarə gəlmişəm,

Rəqs edərək, qulaq asam nəğmeyi-tarə gəlmişəm.

Hasili ömrümün əgər bir ötəri baxışı da,

Qəlbim o bir baxış üçün gör necə parə gəlmişəm.

Can gətirər zərif əlin yazda verərsə cami-mey,

Yazdır, o badədən tamam ömri-dübarə gəlmişəm.

Fəsli-tərədə mütrübü-eşqin hara qoyub gedib,

Mən tərəf eşqinə düşüb, məst o diyarə gəlmişəm.

Meyxanədə açım ki, mən qətlgahımdan eşqimin,

Baxmaq üçün doyunca o laləvüzarə gəlmişəm.

Zöhd libasını cırıb, atmışam hər bəla toru,

Vəcd ilə valeh olmağa, sevgili yarə gəlmişəm.

Görməyə qəlb Kəbəmin gül üzünün səfasını,

Dal çevirib Səfaya mən, şəhri-nigahə gəlmişəm.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 


more post like this