Fəsadın yer üzünü bürüməsi zühur üçün şərt olsa da, kafi şərt deyil. Həzrətin (ə) məqsədlərindən biri yer üzündə haqq-ədalətin genişlənməsidir. Əlbəttə ki, bunun üçün müəyyən şərtlər ödənməlidir. Bəzi şərtləri nəzərdən keçirək:

a) Cəmiyyətin düşüncə səviyyəsinin yüksəlməsi;

b) Rabitə və informasiya şəbəkəsinin inkişafı və genişlənməsi;

v) Ədl və tövhid prinsiplərinin cəmiyyətdə genişlənməsi üçün Həzrətlə (ə) həmkarlıq edəsi xüsusi və kamil insanların ərsəyə gəlməsi;

 

 

 

 

http://sualcavab.ge

 

 


more post like this