223.Yaxşılıq

Quran:

«Yaxşılıq və pəhrizkarlıqda əlbir olun, günah və təcavüzkarlıqda köməkləşməyin və Allahdan qorxun. O, ağır cəza verəndir.»[1]

Hədis:

755.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ömrü yalnız yaxşılıq artırar.»[2]

756.Allahın Peyğəmbəri (s):«Yaxşılığın mükafatı digər yaxşı işlərin hamısından tez çatır və zülm və başqalarına qarşı həddi aşmağın cəzası (insanı) digər pis işlərdən daha tez yaxalayır.»[3]

757.Allahın Peyğəmbəri (s):«Üç şey – qəlbin səxavətliliyi, danışığın gözəlliyi və əziyyətlər müqabilində səbrlilik yaxşılığın qapılarındandır.»[4]

758.İmam Baqir (ə):«Dörd şey yaxşılığın xəzinələrindəndir:  Ehtiyacı gizli saxlamaq, sədəqəni gizli vermək, ağrını gizlətmək və müsibəti gizlətmək.»[5]

 

224.Yaxşılığın nişanəsi

759.Allahın Peyğəmbəri (s):«Yaxşılıq edənin on nişanəsi var:  O, Allaha görə sevər, Allaha görə düşmənçilik edər, Allaha görə yoldaş olar, Allaha görə ayrılar, Allaha görə qəzəblənər, Allaha görə razı və məmnun olar, Allaha görə iş görər. Allahı axtarar, Allahın qarşısında itaətkar, qorxan, çəkinən, pak, səmimi, həyalı və özünə nəzarət edən olar və Allaha görə ehsan və yaxşılıq edər.»[6]

 

225.Kamil yaxşılıq

760.Allahın Peyğəmbəri (s):«Əsl yaxşılıq odur ki, gizlində də aşkarda gördüyün işi görəsən.»[7]

Mizanul hikmətin (xülasəsi)I cild

 [1] Maidə, ayə 2

[2] Biharul-Ənvar, c.77, səh.166, hədis 3

[3] əl-Xisal, səh.110, hədis 81

[4] Tuhəful-Uqul, səh.8

[5] Tuhəful-Uqul, səh.295

[6] Tuhəful-Uqul, səh.21

[7] Kənzul-Ummal, hədis 5265

es Lat$ ><�^,0O(an lang=AZ-LATIN style=’font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family: “Times Latin”;mso-ansi-language:AZ-LATIN’>qoyan şəxsin üzünə təbəssüm edən kəs öz dininin məhv edilməsinə kömək edib.»[10]

 

 

219.Bidət qoyan ibadət

745.Allahın Peyğəmbəri (s):«Şeytan bid’ətə əməl edən şəxsi ibadətlə tək qoyar və ona itaətkarlıq hissi və göz yaşları verər.»[11]

 

220.Bidət qoyanların əməllərinin batil olması

746.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sünnəyə əsaslanan az əməl bid’ətlə olan çox əməldən daha yaxşıdır.»[12]

747.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah bid’ət qoyanın tövbəsini qəbul etməz.»[13]

 

221.Bidət yaranan zaman alimlərin vəzifəsi

748.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ümmətimin arasında bid’ətlər yaranan zaman alim öz elmini üzə çıxarmalıdır. Kim belə etməsə, Allahın Lənəti olsun ona!»[14]

 

 

 

Mizanulhikmətin (xülasəsi)I cild

 [1] Əmali-Mufid, səh.188, hədis 14

[2] Biharul-Ənvar, c.77, səh.104, hədis 1

[3] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.9, səh.93

[4] Biharul-Ənvar, c.78, səh.92, hədis 98

[5] Kənzul-Ummal, hədis 1095, 1126

[6] Kənzul-Ummal, hədis1125

[7] Kənzul-Ummal, hədis44216

[8] Tuhəful-Uqul, səh.375

[9] Kənzul-Ummal, hədis 5599

[10] Biharul-Ənvar, c.47, səh.217, hədis 4

[11] Biharul-Ənvar, c.72, səh.216, hədis 8

[12] Əmali-Tusi, səh.385, hədis 838

[13] Biharul-Ənvar, c.72, səh.216, hədis 8

[14] əl-Kafi, c.1, səh.54, hədis 2

al� l:js�^,0O(style=’mso-footnote-id: ftn3′ href=”#_ftnref3″ name=”_ftn3″ title=””>[3] Kənzul-Ummal, hədis 34615

 

[4] Biharul-Ənvar, c.60, səh. 299, hədis 5

[5] Zariyat, ayə 56

[6] Hud, ayə 118, 119

[7] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.3, səh.108

[8] Biharul-Ənvar, c.23, səh.83, hədis 22

[9] Biharul-Ənvar, c.10, səh.167, hədis 2

[10] Nurus-Səqəleyn, c.2, səh.404, hədis 250

[11] Nisa, ayə 28

[12] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid,c.20, səh.62

[13] Ğurərul-Hikəm, hədis 2089


more post like this