Cavab: Qurani-kərim və digər səmavi kitablarda bəzi peyğəmərlər haqqında məlumat verilir. Beləki, Quran 14 əsr tarixə malik bir kitabdır. Tövrat və İncil isə daha qədim tarixə malikdir. Habelə, digər tarix kitablarında da İslam peyğəmərindən (s) öncəki peyğəmbərlər haqqında məlumat verilib. Misal olaraq, “Tarixi-Yəqubi“ kitabının adını qeyd edə bilərik. Kitabın müəllifi Yəqub ibn Cəfər ibn Vəhəb ibn Vazeh Yəqubidir. Uyğun kitabın ilk bölümündə hz. Adəmdən (ə) hz. İsaya qədər məlumat verilir.


more post like this