EGER ASHIQSEN ET MEHRABI-TAETDE DUA,EY DIL,
SENI ALLAH QERAR VERSIN SHEHIDI-MURTAZA,EY DIL.

ELIYYE ASHIQ OL ,ZULMETDEN AZAD OL YETISH NURA,
HEQIYQETDE ELININ ESHQIDIR NURI-XUDA,EY DIL,

ELININ ESHQI IKSIRDIR KI,DASHI DONDERIR QELBE,
YOX ONDAN OZGE ESHQ VALLAH OLA MO`CUZNUMA,EY DIL.

SIRATAL-MUSTEQIYM ESHQI-ELIDIR,BATILE UYMA,
HEQIYQET ISTEYEN EYLER BU ESHQE IQTIDA,EY DIL.

O SHAHEN-SHAH KI,SAHIBDIR MEQAMI-FOVQEL IDRAKA,
ONU DERK ETMEYE CEHD ETME,EYLERSEN XETA,EYDIL.

ELI AYINEYI-HEQDIR,ONA BAXMAQ IBADETDIR,
CEHALET DERDINE YALNIZ ELIDENDIR DEVA,EY DIL.

ELI EVVEL-ELI AXIR-ELI ZAHIR-ELI BATIN,
VUCUDINDEN OLUB ESMAYI-HUSNA BERMELA,EY DIL.

ELIDIR MEDENI-QEYRET-SEXAVET-ELM-HELM-IZZET,
VEFA-VECHI-XUDA-GENCINEYI-BI INTIHA,EY DIL.

ELIDEN AYRI DUSHMEK CHOX BOYUK DERDDIR,ODUR SE`Y ET,
O DERDE DUSHMEMEKCHUN ET DUA SUBHI-MESA,EY DIL.

ODUR REHBER-ODUR SERVER-ODUR HEYDER-ODUR SEFDER,
ODUR ALIM-ODUR HAKIM-ODUR RAHI-HUDA,EY DIL.

VELIYYULLAH,HEBIYBULLAH ELIDIR,LEYK QAFILLER
SANIR ZALIMLERI PERVERDIGARA ASHINA,EY DIL.

BESHER SOZ VERDI HAQQA KI,EDE TESDIQ ELI HAQQIN,
ONU INKAR EDEN OZ RUHUNA EYLIR CEFA,EY DIL.

DEGIL QUR`ANI MUMKUN BASHA DUSHMEK OLMADAN ASHIQ,
VEFA AYETLERIN DERK EYLEYERMI BI VEFA,EY DIL?.

YAPISH SALEH KIMI PAK DAMENINDEN SHAHI-MERDANIN,
QIYAMETDE YOX ONDAN QEYRI CHUN MUSHKULGUSHA,EY DIL.

 

MESHEDI AGASELIM [email protected]
http://www.muselman.ws/


more post like this