Yəhudilər Yom Kippur –da oruc tuturlar. Yom Kippur yəhudilərin sentyabr və ya oktyabrda dini təili hesab olunur. Onlar həmin gün sinaqoqda səbr duası da oxuyurlar. Yom Kippura “Kəffarə” günü də deyilir. Yəhudilər“ əlavə olaraq 6 gün də oruc tuturlar. “ TISHA BAV” (9 aprel) həmin günlərdən biri hesab olunur. Yom Kippur və “ TISHA BAV” orucunda günəşin qürubundan növbəti qüruba qədər (24 saat) yemək və içmək qadağandır. Digər günlərində isə oruc tutmaq vaxtı genəşin doğmasından qürubuna qədər davam edir.
NUR-AZ.COM


more post like this