Sual: 128. Əgər ata xüms məsələsinə riayət etməsə, onun himayəsi altında olan şəxslərə xüms vermək vacibdirmi?

Cavab: (Sistani, Təbrizi və Vəhiddən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: Onun əmlakına xüms düşdüyünə yəqinləri olmasa bu mallardan istifadə etməyə icazə verilir və onların üzərinə heç bir vəzifə düşmür.

Sistani və Təbrizi: Onların üzərində heç bir vəzifə yoxdur və onun yeməyindən istifadə edə bilərlər.

Vəhid: Yeməklərə xüms düşdüyünə yəqinləri olmasa və şəkk etsələr, vacib ehtiyata əsasən onları yeməyə icazə verilmir.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this