Sual: 130. Xüms verməyən şəxsin evində namaz qılmaq olarmı?

Cavab: (Vəhid, Sistani və Təbrizidən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər onun evinə xüms düşdüyünə yəqini olmasa, eybi yoxdur.

Sistani və Təbrizi: Xeyr. Eybi yoxdur.

Vəhid: Bu evə xüms düşüb düşmədiyinə şəkk edərsə vacib ehtiyata əsasən burada namaz qılmağa icazə yoxdur.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this