Sual: 103. Xüms verdikdə, Allaha yaxınlıq məqsədi şərtdirmi?

Cavab: (Sistanidən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: Bəli, Allaha yaxınlıq qəsdi şərtdir.

Sistani: Vacib ehtiyata əsasən Allaha yaxınlıq məqsədi şərtdir.

Qeyd: Xüms verdikdə Allaha yaxınlıq məqsədi bu deməkdir ki, xüms dünyəvi məqsədlər yox, Allahın əmrinin yerinə yetirilməsi üçün verilsin.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this