Sual: 107. Xüms ilinin hesab vaxtını dəyişmək olarmı?

Cavab: (Xameneidən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: İlin hesabını istənilən qədər önə salmaq olar. Lakin şəri hakimin icazəsi olmadan onu təxirə salmaq olmaz.

Xamenei: Şəri hakimin icazəsi olmadan xüms ilini önə və ya təxirə salmaq olmaz.

Qeyd: Əlbəttə xüms sahiblərinə zərəri olmayan halda xüms ilini önə salmaq olar. Məsələn, ilin ortalarında qazancının xümsünü ayırarsa, xüms ili üçün başlanğıc götürə bilər və bir il ötdükdən sonra ilin hesabını aparar.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this