Cavab: Ayətullah Sistani Meyar, onun şəri təzkiyə olunmasına yəqinlik tapmaqdır və məhz üzərinə bu ibarətin yazılmasının etibarı yoxdur.


more post like this