Xoş o gündən ki, hamı sakini-meyxanı olaq,

Çıxaraq ağlın əlindən dəli-divanə olaq.

Qıraraq güsgüsünü fəlsəfənin, ürfanın,

Bütlərin məskəni bu karvana biganə olaq.

Xanəqəh, deyri atıb, mədrəsəni tərk edərək,

Varlığı tapdalayıb, dəhrdə fərzanə olaq.

Özümüzdən keçərək, vasil olaq dildarə,

Şəmi tək ay üzünün valehi pərvanə olaq.

Hamı bəndi qırıb, hər danəyə göz dikməyərək,

Çalışaq bəlkə şikari-boti-yekdanə olaq.

Əql sərxoşluğunu başdan ataq, huşa gələk,

Bir qədəh badə ilə aqili məsdanə olaq.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 


more post like this