Cavab: “Xəndək” müharibəsi Əbu Süfyanın sərkərdəliyi altında, hicrətin 5-ci ilində olmuşdur. Salman Farsinin məsləhəti və Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in razılığı ilə Mədinənin ətrafında dərin və enli xəndək qazılaraq şəhəri kafirlər qarşısında müdafiə etmişlər. Bu xəndək bir ay müddətinə qazılmışdır. Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in şəxsən özü də bu qazıntıda iştirak etmişdir.
Nur-az.com


more post like this