Varsa əfsanə cahanda dili-divanəmdir,

Eşq şəminə yanan qəlb, özü pərvanəmdir.

Zülfü aşiqlərinin qəlbinə tordursa, əgər,

Dodağı üstə qara xalı mənim danəmdir.

Nazlı dilbərlərin aşiqlərinin qovğası,

Həll edən rəmzü-niyazları mənim xanəmdir.

Meykədə guyi ilə eşq səfası çəmənin,

Üzümün taqü-rəvaqı hamı kaşanımdir.

İldırım nərəsi yanmış canımın naləsidir,

Eşq dəryası mənim qətreyi-məstanəmdir.

Şanəmin dişləri yar zülfünə kim həmdəm olub,

Səcdəgahı mələyin indi mənim şanəmdir.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 


more post like this