Cavab: “Vəfa əl-vəfa fi exbari dər əl-Mustafa” kitabinin müəllifi Əli ibn Məhəmməd Səhmudidir. Məlum kitab Mədine şəhəri barədə ən müfessəl kitabdır, dəfələrlə çap olunub. Rical alimlərinin onun barəsində fikirleri barədə məlumatımiz yoxdur. NUR-AZ.COM


more post like this