Cavab: “Ümm” ərəb dilində ana mənasından başqa əsil və kök mənalarında da işlənir. Məsələn, Məkkəyə Ümmül-qura, (abadlıqların mərkəzi) və şəraba “ümmül-xəbais” (fəsad və xəbis işlərin anası) deyilir. Buna əsasən “Ümmü əbiha” kəlməsi də əsil, mənbə, mənasına olub nübüvvətin və vilayətin zühur yeridir. Həzrəti Zəhra (əleyha salam) doğrudan da geniş görkəmli ağaca bənzəyir ki, onun şirin meyvələri imamət və vilayətdir. Bu ləqəbi ona əziz atası həzrəti Rəsulullah (s.ə.v.v) vermişdir. [4577]
[4577] Əhməd Əhmədi Bircəndi “Cahadi əxtəri taban”, səh 75

Nur-az.com


more post like this