Cavab:
Bəli, həzrət Davud (ə) və Süleyman (ə) həzrət Musadan (ə) sonra yaşamışdır. Belə ki, həzrət Musa (ə) İshaq (ə) peyğəmbərin oğlu həzrət Yaqubun (ə) Lavi adlı oğlundan üçüncü nəvəsidir (Lavi – Qahas – İmran – Musa (ə)). Həzrət Süleyman(ə)isə həzrət Yaqubun (ə) Yəhuza adlı oğlundan on birinci nəvəsidir (Yəhuza – Faris…Davud (ə) – Süleyman (ə)).
Nur-az.com


more post like this