Mənbə: Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbitalib (ə)-ın qəzavətləri
Əli (ə)ın tövhid və ədalət üçün etdiyi məna.
Əli (ə) – dan tövhid və ədlin mə`nasını soruşduqda, həzrət buyurdular:
– Tövhid budur ki, Allahı öz nəzərində təcəssüm etməyəsən. (cünki insanın zehni yalnız məhdud mövcudatı təsəvvür etməyə qadirdir, halbuki, onlar hamısı məxluqat növündəndir).
– Ədalət də budur ki, Allaha (zülm etməkdə) ittiham vurmayasan”.

http://www.islamtimes.org


more post like this