islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Töhmət

  Töhmət

  Töhmət
  Rate this post

   

  308.Töhmət

  1006.İmam Sadiq (ə):«Mömin öz (mömin) qardaşına töhmət vuran zaman iman onun qəlbində duz suda əridiyi kimi əriyər.»[1]

  1007.İmam Sadiq (ə):«Kim öz din qardaşına töhmət vursa, onların arasında hörmət qalmaz.»[2]

   

  309.Töhmətə səbəb olan yerlərə getmək qadağandır

  1008.Allahın Peyğəmbəri (s):«Töhmətə ən layiqli şəxs töhmətli adamlarla yoldaşlıq edən kəsdir.»[3]

  1009.İmam Əli (ə):«Töhmətə səbəb olan və barəsində pis gümanlar edilən məclislər(ə getmək)dən çəkin. Çünki pis dost öz yoldaşını aldadır.»[4]

  1010.İmam Əli (ə):«Töhmətə səbəb olan yerlərdə dayanan kəs onun barəsində pis gümana düşən şəxsi məzəmmət etməməli, qınamamalıdır.»[5]

  1011.İmam Əli (ə):«Pis yerlərə get-gəl edən şəxs pis güman və töhmətə məruz qalar.»[6]

   

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

   

   

     [1] əl-Kafi, c.2 səh.361, hədis 1

  [2] əl-Kafi, c.2 səh.361, hədis 2

  [3] Əmali-Səduq , səh.28, hədis 4

  [4] Biharul-Ənvar, c.75, səh.90, hədis 2

  [5] Biharul-Ənvar, c.75, səh.90, hədis 4

  [6] Biharul-Ənvar, c.75, səh.91, hədis 8