Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v.) buyurdu: Hər kəs Tin surəsini oxusa, Allah ona iki xisləti (xüsusiyyəti) əta edər; 1-Afiyət, (sağlamlıq) 2-Nə qədər ki dünydadır yəqini olar, və hər vaxt dünyadan köçdü, Allah bu surəni oxuyanların sayı qədər və bir oruc tutmağın savabının əcrini ona əta edər.
2-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs vacibi və müstəhəbbi namazlarında Tin surəsini oxusa, Behiştin hansı yerini bəyənsə, ona verərlər, inşaallah.
Bu surə hər hansı xörəyə oxunsa, onda şifa olar.

Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.


more post like this