Təfsirçilərin fikirincə, «Bilə-bilə Allaha, onun peyğəmbərinə və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin» ayəsi Əbu Ləbabə haqqında nazil olmu؛du. Əbu Ləbabə kimdir?
İmam Sadiq (ə) buyurur ki, həzrət Peyğəmbərin (s) gِstəri؛i ilə Mədinə yəhudilərindən bir hissəsi itaətsizliklərinə gِrə, iyirmi bir gün mühasirədə saxlandılar. Nəhayət, sülh təklif etməyə məcbur oldular. Həzrət (s) onların xəyanətkarlığından ؛übhələnərək, Səd ibn Məaza tabe olmalarını istədi. Lakin yəhudilər, Əbu Ləbabənin hakim olmasını arzuladılar.
Peyğəmbər (s) bu təklifi qəbul edib, Əbu Ləbabəni onların yanına gِndərdi. Sِhbət zamanı yəhudilər Əbu Ləbabədən Səd ibn Məaz haqqında soru؛dular. Əbu Ləbabə boğazına i؛arə edərək, Səd ibn Məazı qəbul etməyin onlar üçün ِlümə bərabər olduğunu anlatdı. Əbu Ləbabənin xəyanətindən Peyğəmbəri (s) agah edən ayə nazil oldu. Əbu Ləbabə hələ adı çəkilən məclisdən durmamı؛, ؛eytana uyaraq, xəyanət etdiyini anladı. ضz xəyanətindən pe؛man olmu؛ Əbu Ləbabə, ِzünü peyğəmbər məscidində kəndirlə sütuna bağlayıb, «Allah-təala tِvbəmi qəbul etməsə, ِlənədək ac və susuz qalacağam», dedi. Yeddi gün, yeddi gecə bağlı vəziyyətdə qalan Əbu Ləbabə hu؛unu itirəndən sonra tِvbəsi qəbul oldu. Həzrət Peyğəmbər (s) ِzü Əbu Ləbabəni sütundan açdı. Bütün var-yoxunu sədəqə vermək istəyən tِvbəkara, «üçdə birini versən yetər» -deyə buyurdu.

http://sualcavab.ge


more post like this