1233.Tanımağın dəyəri.
4058. Allahın Peyğəmbəri (s): «Sizlərin ən imanlısı, ən зox tanıyanlarınızdır.»
4059. İmam Əli (ə): «Elm ilk yol gцstərən, (Allah-taalanı) tanıma isə onun son nцqtəsidir.»
4060. İmam Əli (ə): «Tanımaq qəlbin işığıdır.»
4061. İmam Hьseyn (ə): «Bilik qazanmaq tanımağı daha da bərəkətli edər»
4062. İmam Sadiq (ə): «Allah bilmədən, qavrayışsız heз bir əməli və heз bir əməllə mьşaiyət olunmayan qavrayışı qəbul etməz. Kim qavrayışa nail olsa, bu tanıma onu əmələ doğru istiqamətləndirər. Əməli olmayanın qavrayışı da yoxdur.»

1234.Tanımanın yolundakı maneələr.
Quran:
«Nəfsini цzьnə Tanrı edənlər və biliyinə baxmayaraq Allahın yoldan зıxardığı, qulağını və qəlbini mцhьrlədiyi, gцzьnə də pərdə зəkdiyi kimsəni gцrdьnmь? Allah onu doğru yola yцnəltməsə, Ondan başqa kim onu doğru yola yцnəldə bilər? Məgər dьşьnьb цyьd almırsınız?»
Hədis:
4063. Allahın Peyğəmbəri (s): «Aclıq hikmət nurudur, toxluq isə Al­lah­dan və imkansızları sevib onlara yaxınlaşmaqdan, Allaha yaxın olmaqdan uzaq dьşməyin səbəbidir. Qarınlarınızı doldurmayın ki, qəlbinizdə tanıma nuru sцnməsin»

1235. Цzьnьdərk.
4064. İmam Əli(ə): Цzьnьdərk ən faydalı tanımadır.»
4065. İmam Əli(ə): «Цzьnь dərk etməyə nail olmuş şəxs ən bцyьk

qələbəni qazanmışdır.»
4066. İmam Əli(ə): «Цzьnь tanımayan kimsə başqasını necə tanı­yacaq?»
4067. İmam Əli(ə): «Kim nəfsini tanıdısa, onunla cihada qalxdı, kim onu tanımadısa, цzbaşına buraxdı.»
4068. İmam Əli(ə): «Hər kim Allahı tanıdısa tənha qaldı. Hər kim ki, цzьnь tanıdı başqalarından ayrıldı. Kim dьnyanı tanıdısa, ondan qəlbini ьzdь. Hər kim camaatı tanıdısa, tənhalığı seзdi.»
4069. İmam Əli(ə): «Цzlərini ən yaxşı tanıyan insanlar Allahdan ən зox qorxanlardır.»
4070. İmam Əli(ə): «Цzьnь tanıyan, Allahını da tanıdı.»
4071. İmam Əli(ə): «Kimsə цz nəfsinin şərafətini başa dьşsə, onu dьnyanın зirkabından təmiz saxlamağa layiqdir.»
4072. İmam Əli(ə): «Цzьnь tanıyan kimsə qənaəti və iffəti gцzləməyə layiqdir.»
4073. İmam Əli(ə): «Цzьnь tanıyan kimsə hьzn və kədərdən ayrılmamağa layiqdir.»
4074. İmam Səccad (ə) (duada): «Bizi цzьnь tanıyanlardan, цz yerlərindən əmin olanlardan və buna gцrə də цmьrlərini sənə ibadətdə keзirənlərdən et.»
4075. İmam Baqir (ə) (Cabir Coəfiyə tцvsiyyələrindən): «Heз bir tanıma цz nəfsini bilib tanımağın qədər ola bilməz.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this