Elmi termin olaraq məzhəb dində meydana gələn parçalanmalara, təriqət isə məzhəbin özündə meydana gələn parçalanmalara deyilir. Lakin adətən qələmə alınan kitablarda bu iki terminin qeyd olunan mənasına diqqət olunmur. NUR-AZ.COM


more post like this