Sual: 38. İşçilərə təqaüdə çıxdıqdan sonra verilən mükafatlara xüms düşürmü?

Cavab: İmam (r) və Nuri: Hədiyyə şəklində olarsa xüms düşmür.

Xamenei: Mükafata xüms düşmür. (Xameneinin katibliyi)

Təbrizi, Vəhid, Safi, Fazil, Behcət və Məkarim: Xüms ilindən artıq qaldıqda, ona xüms düşür.

Sistani: Hədiyyə şəklində olarsa xüms ilindən artıq qaldıqda ona xüms düşür.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this