Məsələ 189: Kimə baxmaq caiz deyildirsə, onunla bə­dən təmasında olmaq da caiz deyildir. Onun bədəninə hər növ ləms etmək (toxunmaq), hər üzv ilə olsa belə, haram­dır, ondan çəkinmək lazımdır. Amma libasın üstündən ləzzət və reybə qəsdi olmadan toxunmaq istisna olunur.
İmam, Fazil, Məkarim: “Ürvə”, “nikah”, məsələ 47.
İmam: “Təhrir”, “Nikah”, məsələ 20.
Xamenei: İstifta.
Bəhcət: “Tovzihul-məsail”, 1934-cü məsələdən istifadə etməklə.
Sistani: “Minhacus-salihin”, “nikah”, 16-cı məsələdən istifadə etməklə.
Məsələ (Sual) 190: Naməhrəmlə əl verib görüşmək caizdirmi? Halbuki ləzzət və reybə qəsdi yoxdur.
Cavab: Caiz deyildir. Yalnız paltarın üstündən eybi yox­dur ki, bu halda da ehtiyat-vacibə görə onun əlini sıx­ma­malıdır.
İmam, Fazil, Məkarim: “Ürvə”, “, “Nikah”, 47-ci məsələdən istifadə etməklə.
Bəhcət: “Tovzihul-məsail”, 1934-cü məsələdən istifadə etməklə.
Xamenei: Naməhrəmlə əl verib görüşmək haramdır və arada paltar olmaqla əl verib görüşmək əgər fəsada səbəb olmazsa və bir-birinin əlini sıxmazlarsa caizdir. Amma fəsada səbəb olarsa haramdır.
Sistani: Naməhrəmlə əl verib görüşmək caiz deyil, yalnız paltar üstündən eybi yoxdur.
“Minhacus-salihin”, “nikah”, 16-cı məsələdən istifadə etməklə və İstifta
Məsələ (Sual) 191: Biz qərb ölkələrinin institut mühitlərində qadın müəllimlərimizlə, yaxud qız tələbə yoldaşlarımızla görüşərkən, əl verib görüşməyə məcbur oluruq, əgər belə etməsək, müsəlman tələbələrin ədəbsizliyinə yozurlar. Bizim vəzifəmiz nədir?
Cavab: Onlara başa salmaq lazımdır ki, naməhrəm qadınla görüşməməyin mənşəyi ədəbsizlik deyil, əksinə İslam əqidələrinin nəticəsi və onun hökmlərinə iltizamlı olmaqdan irəli gəlir.
İmam, Bəhcət, Xamenei, Fazil, Məkarim: Əvvəlki məsələnin mənbələrindən istifadə etməklə.
Fazil: Camiul-məsail, cild, 1, sual 1717.
Məsələ 192: Hicablı müsəlman qadının əllərini və üzünü görmək, eləcə də kafir qadınlarının bədəninin adətən açıq qalan yerlərini görmək işkallı deyildir, amma onlara toxunmaq caiz deyildir.
İmam, Fazil, Məkarim: “Ürvə”, “, “Nikah”, məsələ 47.
İmam: “Təhrir”, “Nikah”, məsələ 20.
Xamenei: İstifta.
Bəhcət: “Tovzihul-məsail”, 1934-cü məsələdən istifadə etməklə.
Sistani: “Minhacus-salihin”, “nikah”, 16-cı məsələdən istifadə etməklə.
* NƏTİCƏDƏ: Naməhrəm qadınla kişi bir-biri ilə əl verib görüşə bilməz, bir-biri ilə digər bədən təmasları tuta bilməzlər.
Diqqət: Aşağıdakı hallarda hər yerdən daha artıq bədənlə əlaqədar təmaslara ehtiyatlı olmaq lazımdır:
Məsələ 193: Ləzət qəsdi olmadan qoca qarılara baxmaq və onların bədəninə əl vurmaq caizdir.
Bəhcət “Tovzihul-məsail”, Məsələ 1943
Sistani və Məkarim: Naməhrəm qoca qadınların bədənlərinə əl vurmaq caiz deyildir. Amma ərə getməyə şərait və ümid olmayan qoca qadınların saçlarına, boyunlarına və qollarına ləzzət qəsdi olmadan baxmaq caizdir.
Məsələ (Sual) 194: Taksi sürücülərinə yol pulu verərkən qadının əli kişinin əlinə toxunarsa, bu iş haramdırmı?
Cavab: Əgər təsadüfi olarsa, eybi yoxur, lakin əgər qəsdən onların əli bir-birinə toxunarsa, caiz deyildir.
Bəhcət, Təbrizi, Xamenei, Sistani, Məkarim: İstifta.
Məsələ 195: Qarışıq yerlərdə (bazarlar, nümayişlər, cümə namazları, dəfn mərasimi, hərəmlərdə, yaxud Allah evinin ziyarətçiləri arasında və s.) naməhrəm kişi ilə qadın arasında təsadüfi olaraq baş verən bu təmasların eybi yoxdur. Bu şərtlə ki, həmin yerlərə təmas tapmaq üçün qəsdən getməmiş olsun.
İmam, Bəhcət, Təbrizi, Xamenei, Fazil, Sistani, Məkarim: İstifta
* NƏTİCƏDƏ: Əgər bir şəxs bədəninin naməhrəmlə toxunması üçün müəyyən bir yerə gedərsə, yaxud müəyyən bir yerdən keçərsə, yaxud avtobusda, taksidə və s. yerlərdə (məsələn, metrolarda və qatarlarda) naməhrəm şəxsin yanında oturarsa, yaxud dayanarsa və s. bu işlər haramdır və bu kimi işlərdən çəkinmək lazımdır.
Məsələ (Sual) 196: Naməhrəmlə yanaşı yol getməyin hökmü nədir?
Cavab: Əgər ləzzət və reybə qəsdi ilə olarsa, caiz deyildir.
İmam, Bəhcət, Xamenei, Fazil, Sistani, İstifta
Məkarim: Əgər fəsad qorxusu varsa, caiz deyildir. İstifta
Məsələ 197: Kişilər ehtiyat-vacibə görə gərək altı yaşdan yuxarı olduqları halda naməhrəm qızları qucaqlamasınlar, öz ayaqları üstünə qoymasınlar və yaxud öpməsinlər.
İmam, Fazil, Məkarim: “Ürvə”, “nikah”, məsələ 36
İmam: Təhrir, “nikah”, məsələ 25
Bəhcət: Əlbəttə, əgər müməyyiz olmasa və ləzzət qəsdi olmasa. Əks halda qəti bir haram işdir. İstifta
Sistani: Kişilər ehtiyat-müstəhəbbə görə yaxşı olar ki, altı yaşından artıq olan naməhrəm qızları qucaqlamasınlar, ayaqları üstündə oturtmasınlar, yaxud onları öpməsinlər.
“Minhacüs-salehin”, “nikah”, məsələ 23
Məsələ (Sual) 198: Taksidə (avtobus, metro) və yaxud sair nəqliyyat vasitələrində (naməhrəmlərin) aralarında paltar üzərindən təmas (toxunma) olarsa, naməhrəm şəxsin yanında oturmaq caizdirmi?
Cavab: Əgər ləzzət və reybə qəsdi olmazsa, bu işin ardınca fəsad da gəlməzsə, sadəcə olaraq qeyd olunan şəkildə oturmağın işkalı yoxdur.
İmam, Fazil, Məkarim: “Ürvə”, “Nikah”, 47-ci məsələdən istifadə etməklə
Bəhcət, Təbrizi, Xamenei, Sistani, İstifta
Məsələ 199: Əgər bir qadın filan naməhrəm şəxsin ma­şı­na minəcəyi təqdirdə, özünün, yaxud sürücünün güna­ha aludə olacağından qorxarsa, bu halda qadının maşına minməsi caizdirmi? Əgər sürücü bu işdən qorxarsa, qadını maşına mindirməsi caizdirmi?
Bəhcət: Fərz olunan halda (bu işdən) çəkinməlidir. İstifta
Məkarim: Hər iki surət məhəlli-işkaldır. İstifta
Cəmiyyətdə kişi-qadın münasibətlərinin ŞƏRİ HÖKMLƏRİ – Seyyid Məhəmməd Məsud Məsumi,

 


more post like this