Sual: 37. Tələbələrə verilən qiymətli kağızlara xüms düşürmü?

Cavab: İmam (r), Xamenei və Nuri: Xeyir, xüms düşmür.

Sistani və Safi: Xüms ilindən artıq qalarsa, ona xüms düşür.

Fazil, Məkarim və Behcət: Xüms ilindən artıq qaldıqda vacib ehtiyata əsasən xüms düşür.

Vəhid və Təbrizi: Böyük və diqqətə çarpan dəyəri olarsa və xüms ilindən artıq qalarsa, ona xüms düşür.

Qeyd: Tələbələrə verilən qiymətli kağız hədiyyə hesab olunur.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this