Sual: 72. Tələbələrə verilən borca xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər borcun hissələrini sonrakı illərdə əldə edərlərsə, xümsü yoxdur.

Qeyd 1. Borcun hissələri ödəndikdən sonra bir yerə toplanan məbləğə xüms düşür.

Qeyd 2. Qeyd olunmuş borcdan hasil olan gəlirə (xüms ilindən artıq qaldıqda) xüms düşür.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this