1175. Təharət (dəstəmaz, qьsl, təyəmmьm).
3826. Allahın Peyğəmbəri (s): «Təharət imanın bir hissəsidir (ya yarısıdır).»
3827. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət gьnь bəndədən soruşulan birinci şey təharətdir.»
3828. Allahın Peyğəmbəri (s): «Təharətsiz heз bir namaz qəbul olunmaz.»

1176. Pak edənlər.
Quran:
«Цz rəhmətindən (yağışdan) qabaq mьjdə verən kьləkləri gцndərən Odur. Səmadan pak edən suyu yerə endirdik.»
Hədis:
1. Su:
3829. İmam Əli(ə): «Allah-taala suyu pak və pakedici yaratdı. Heз bir şey onun rəngini, ya dadını, ya da iyini dəyişməyincə onu nəcis etməz.»
2.Gьnəş:
3830. İmam Baqir (ə): «Ьzərinə gьnəşin şьası dьşən hər bir şey pakdır.»
3.Torpaq:
3831. İmam Sadiq(ə): «Allah-taala torpağı da su kimi pakedici qərar vermişdir.»
4.Od:
3832. İmam Kazim(ə) («əgər gəci (qurumuş və basdırılmış) nəcis və цlьnьn sьmьyь ilə birgə bişirsələr, sonra onunla məscidə (dцşəməsinə) mala зəksələr həmin dцşəmədə səcdə etmək olarmı»? sualının cavabında): «Bəli, su və od onu pak etmişdir.»
1177. Mənəvi paklıq.
Quran:
«Allah siz əhli-beytdən(ə) зırkabı aparıb sizi pak-pakizə etmək istəyir.»
«Onların mallarından sədəqə gцtьr ki, bunun vasitəsilə onları pak edərsən. Onlar ьзьn dua et ki, sənin duan onların sakitliyinə səbəb olar. Allah eşidən və biləndir.»
Hədis:
3833. İmam Əli(ə): «Allah-taala imanı, şirkdən təmizlənmək ьзьn vacib etdi.»
3834. İmam Əli (ə): «Həqiqətən, ilahi təqva sizin qəlblərinizin xəstəliyinin dərmanı və canlarınızın зirkabını pak edəndir.»
3835. İmam Əli(ə): «Bir halda pak olmayandan qaзmırsınız, onda цzьnьzь eyblər və gьnahların зirkabından pak edin.»

 

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this