Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,

Çatsa da sonsuz gecə, təkcə bu yoldan gedər.

Valehü-heyran hamı eşqin ara qərq olub,

Bağrı yanar hər biri tabü-təvandan düşər.

Qaldır üzündən niqab, göstər o rüxsarını,

Zahirə çıxsın o ki, cümlə dalıncan gedər.

Pərdə nişin dilbərim görmək üçün gül üzün,

Can uduzub qəlbini, qəlb isə candan keçər.

Meykədə də rindlər yadın ilə məst olar,

Bəlkə də, zahidləri adın ilə mürgülər.

Çatma qaşındır kaman, ox qara kipriklərin,

Gəl bu yanar könlümü al hədəf, ey simbər!

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 


more post like this